Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 197/VP-TTDN 22/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
2 99/ĐĐBQH-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Phạm Thị Mai)
3 279/HĐND-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Lê Thị Thu Thủy)
4 98/ĐĐBQH-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Thu Giang)
5 280/HĐND-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Bá Mạnh và bà Lâm Thị Xuân)
6 276/HĐND-VP 19/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
7 95/ĐĐBQH-VP 19/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
8 269/HĐND-VP 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Thị Ngọc Thảo)
9 270/HĐND-VP 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Mật Qúy Thắng)
10 271/HĐND 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Liêm)
11 242/HĐND-VP 10/09/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
12 240/HĐND-VP 08/09/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
13 224/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Nguyễn Thị Bé Vy)
14 225/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Phan Văn Năm)
15 55/ĐĐBQH-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Trần Thị Kim Tân)
16 165/HĐND-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Đinh Thị Loan)
17 141/HĐND-VP 15/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
18 132/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Huỳnh Thị Ngọc Anh)
19 133/HĐND-VP 12/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Thu Thùy)
20 122/HĐND-VP 05/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền

Danh mục chính Menu