Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 147/ĐĐBQH-VP 07/11/2022 V/v trả lời đơn công dân (ông Huỳnh Phước Quang)
2 465/HĐND-VP 27/10/2022 V/v trả lời đơn của công dân (bà Phan Thị Hồng Gấm)
3 436/HĐND-VP 14/10/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Bùi Thị Bực)
4 383/HĐND-VP 26/09/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Nguyễn Thị Huệ)
5 120/ĐĐBQH-VP 23/09/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Trần Thị Kim Loan)
6 340/HĐND-VP 29/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (ông Nguyễn Đình Kiệt)
7 336/HĐND-VP 29/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Trương Mộc Dương)
8 334/HĐND-VP 29/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Phạm Kim Chi)
9 329/HĐND-VP 19/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Nguyễn Thị Thuy Thùy)
10 326/HĐND-VP 19/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Nguyễn Thị Sáu)
11 304/HĐND-VP 29/07/2022 V/v trả lời đơn công dân (ông Nguyễn Minh Nhựt)
12 303/HĐND-VP 29/07/2022 V/v trả lời đơn công dân (Ông Lê Văn Tuấn)
13 291/HĐND 18/07/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Nguyễn Thị Thu Hà)
14 245/HĐND-VP 13/07/2022 V/v trả lời khiếu nại của công dân (bà Nguyễn Thu Hà)
15 246/HĐND-VP 13/07/2022 V/v trả lời khiếu nại của công dân (ông Trần Văn Dện)
16 233/HĐND-PC 07/07/2022 V/v trả lời đơn của công dân (bà Võ Thị Sum)
17 229/HĐND-VP 01/07/2022 V/v hướng dẫn công dân
18 202/HĐND-VP 14/06/2022 V/v hướng dẫn công dân
19 184/HĐND-VP 02/06/2022 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Cẩm Hương)
20 156/HĐND-VP 13/05/2022 V/v hướng dẫn công dân (ông Lê Bá Mạnh)
21 134/HĐND-VP 21/04/2022 V/v hướng dẫn công dân (ông Phùng Văn Nê)
22 31/ĐĐBQH-VP 02/03/2022 V/v trả lời đơn của công dân (bà Cao Thị Chín)
23 30/ĐĐBQH-VP 02/03/2022 V/v hướng dẫn công dân (ông Võ Thanh Bình)
24 33/HĐND-VP 16/02/2022 V/v trả lời đơn của công dân (ông Mật Qúy Thắng)
25 402/HĐND-VP 23/12/2021 V/v trả lời khiếu nại của công dân (ông Nhan Duy Thức)
26 133/ĐĐBQH-VP 23/12/2021 V/v trả lời đơn của công dân (bà Lê Thị Hồng)
27 243/VP-TTDN 13/12/2021 V/v hướng dẫn công dân (ông Huỳnh Văn Cọp)
28 240/VP-TTDN 01/12/2021 V/v hướng dẫn công dân (ông Lê Công Trường)
29 366/HĐND-VP 26/11/2021 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân (bà Huỳnh Thị Ngọc Anh)
30 233/VP-TTDN 26/11/2021 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Thị Son)
31 227/VP-TTDN 16/11/2021 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Thị Xuân Hà)
32 118/ĐĐBQH-VP 15/11/2021 V/v hướng dẫn công dân (bà Lê Kim Loan)
33 117/ĐĐBQH-VP 10/11/2021 V/v hướng dẫn công dân (ông Võ Thanh Bình)
34 301/HĐND-PC 08/11/2021 V/v hướng dẫn đơn công dân (ông Lý Văn Xã)
35 216/VP-TTDN 04/11/2021 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân
36 204/VP-TTDN 27/10/2021 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Thị Lệ Thu)
37 203/VP-TTDN 26/10/2021 V/v hướng dẫn công dân (ông Nguyễn Văn Hợi)
38 202/VP-TTDN 26/10/2021 V/v hướng dẫn công dân (ông Phan Văn Năm)
39 187/VP-TTDN 15/10/2021 V/v hướng dẫn công dân
40 182/VP-TTDN 08/10/2021 V/v hướng dẫn công dân (bà Sa Thị Nga)
41 127/VP 13/07/2021 V/v hướng dẫn công dân (ông Phạm Văn Công)
42 126/VP-TTDN 13/07/2021 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Thị Ngọc Bích)
43 97/VP-TTDN 07/06/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (bà Lê Thị Hồng)
44 87/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Ngô Hữu Thành)
45 86/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Trần Văn Lai)
46 85/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Lý Thị Thảo)
47 84/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Thúy Hắng)
48 83/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Nguyễn Đăng Nam)
49 82/VP-TTDN 18/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Ngọc)
50 80/VP-TTDN 13/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (ông Lê Tuấn Dũng)

Danh mục chính Menu