Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 127/VP 13/07/2021 V/v hướng dẫn công dân (ông Phạm Văn Công)
2 126/VP-TTDN 13/07/2021 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Thị Ngọc Bích)
3 97/VP-TTDN 07/06/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (bà Lê Thị Hồng)
4 87/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Ngô Hữu Thành)
5 86/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Trần Văn Lai)
6 85/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Lý Thị Thảo)
7 84/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Thúy Hắng)
8 83/VP-TTDN 20/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Nguyễn Đăng Nam)
9 82/VP-TTDN 18/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Ngọc)
10 80/VP-TTDN 13/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (ông Lê Tuấn Dũng)
11 79/VP-TTDN 13/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn cho công dân (ông Nguyễn Văn Lập)
12 71/VP-TTDN 07/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Ngọc Thu)
13 36/ĐĐBQH-VP 06/05/2021 V/v trả lời đơn theo phiếu chuyển (ông Nguyễn Văn Ngay)
14 68/VP-TTDN 04/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Lý Văn Xã)
15 65/VP-TTDN 29/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Trần Quang Vinh)
16 34/ĐĐBQH-VP 28/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (ông Nguyễn Văn Linh)
17 32/ĐĐBQH-VP 22/04/2021 V/v trả lời đơn theo phiếu chuyển (bà Trần Thị Nga)
18 55/VP-TTDN 19/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (bà Dương Thị Mười)
19 54/HĐND-VP 15/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn cho công dân (bà Võ Thị Sum)
20 53/VP-TTDN 14/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Lệ Thu)
21 50/VP-TTDN 08/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Trần Quang Liêm)
22 44/VP-TTDN 31/03/2021 V/v trả lại đơn cho công dân (bà Nguyễn Thị Phượng)
23 39/TB-VP 24/03/2021 Về việc hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (Trịnh Hữu Nghĩa)
24 35/TB-VP 15/03/2021 Về việc thông báo trả lại đơn của công dân (Phan Ngọc Hiền)
25 181/UBND-TCD-NC 11/03/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Bùi Văn Khởi
26 22/QĐ-UBND-NĐ 05/02/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Ngọc Sương (lần 2)
27 109/UBND-TCD-NC 05/02/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Chuổi
28 108/UBND-TCD-NC 05/02/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Thanh Hùng
29 83/CV-PKTNV&THA 02/02/2021 V/v chuyển đơn khiếu nại cũa bà Hà Thị Mỹ Xuyên - ấp Tân phong - xã Phong Hòa - huyện Lai Vung
30 97/UBND-TCD-NC 02/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hòa
31 99/UBND-TCD-NC 02/02/2021 Về việc trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Văn Phước, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện thanh Bình
32 96/UBND-TCD-NC 02/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Út Nhỏ
33 95/UBND-TCD-NC 02/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Cư
34 91/UBND-TCD-NC 01/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Căn
35 89/UBND-TCD-NC 01/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Nên
36 90/UBND-TCD-NC 01/01/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Chót
37 10/ĐĐBQH-VP 28/01/2021 Về việc hướng dẫn công dân (Hình Phước Thanh)
38 37/CV-TA 25/01/2021 V/v trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Yến Chi
39 69/UBND-TCD-NC 21/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Cao Phước Long
40 68/UBND-TCD-NC 21/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
41 67/UBND-TCD-NC 21/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hoa
42 63/UBND-HC 18/01/2021 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim Hồng
43 57/UBND-TCD-NC 19/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Phùng Thái Hùng
44 48/UBND-TCD-NC 18/01/2021 V/v trả lời nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh và bà Đặng Phương Tuyết
45 42/UBND-TCD-NC 15/01/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Hải
46 05/BC-CSĐT-TH 08/01/2021 V/v thông báo kết quả giải quyết (ông Nguyễn Văn Bước)
47 31/UBND-TCD-NC 08/01/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Quân
48 32/UBND-TCD-NC 08/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ
49 24/UBND-TCD-NC 07/01/2021 Về việc trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hải
50 01/ĐĐBQH-VP 04/01/2021 Về việc trả lời đơn công dân (Nguyễn Thị Lệ Thu)

Danh mục chính Menu