Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 65/HĐND-VP 23/02/2024 V/v hướng dẫn công dân (ông Huỳnh Văn Văn A)
2 12/HĐND-VP 09/01/2024 V/v hướng dẫn công dân (ông Nguyễn Đức Thắng)
3 03/ĐĐBQH-VP 03/01/2024 V/v trả lời đơn, hướng dẫn công dân (Ông Đặng Ngọc Thảo)
4 641/HĐND-VP 25/12/2023 V/v hướng dẫn công dân (Bà Phạm Thị Phượng Loan)
5 560/HĐND-VP 27/11/2023 V/v hướng dẫn công dân (Ông Huỳnh Tấn Mẫn)
6 559/HĐND-VP 27/11/2023 V/v hướng dẫn công dân (Ông Nguyễn Bá Nhu)
7 486/HĐND-VP 02/11/2023 V/v hướng dẫn công dân (Ông Nguyễn Minh Nhựt)
8 456/HĐND-VP 18/10/2023 V/v hướng dẫn công dân (bà Lê Quốc Trinh)
9 449/HĐND-VP 13/10/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Trần Văn Phương)
10 448/HĐND-VP 13/10/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Lý Văn Xả)
11 414/HĐND-VP 13/09/2023 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Thị Kiêm)
12 255/HĐND-VP 07/06/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Nguyễn Văn Búa)
13 254/HĐND-VP 07/06/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Dương Minh Tâm)
14 63/ĐĐBQH-VP 22/05/2023 V/v trả lời kiến nghị của cử tri
15 165/HĐND-VP 27/04/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Nguyễn Ngọc Luận)
16 83/HĐND-VP 08/03/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Nguyễn Ngọc Lắm, bà Nguyễn Ngọc Thắm)
17 39/VP-TTDN 06/03/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Ngô Minh Gương)
18 70/HĐND-VP 01/03/2023 V/v hướng dẫn công dân (bà Giang Thị Trang)
19 69/HĐND-VP 01/03/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Lê Văn Trung)
20 63/HĐND-VP 23/02/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Nguyễn Văn Bé Tư)
21 48/HĐND-VP 10/02/2023 V/v hướng dẫn công dân (bà Trần Thu Hà)
22 47/HĐND-VP 10/02/2023 V/v hướng dẫn công dân (bà Huỳnh Thị Hạnh)
23 30/HĐND-VP 27/01/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Trần Văn Giàu)
24 29/HĐND-VP 27/01/2023 V/v hướng dẫn công dân (ông Thái Văn Tiền)
25 20/HĐND-VP 09/01/2023 V/v hướng dẫn công dân (bà Phạm Thị Dung)
26 18/HĐND-VP 09/01/2023 V/v hướng dẫn công dân (bà Phan Thị Thảo Quyên)
27 612/HĐND-VP 26/12/2022 V/v trả lời đơn công dân (ông Lê Văn Tròn)
28 611/HĐND-VP 26/12/2022 V/v hướng dẫn công dân (ông Nguyễn Công Chánh)
29 601/HĐND-VP 13/12/2022 V/v trả lời đơn công dân (Ông Nguyễn Bá Khánh, bà Đặng Thị Thà)
30 147/ĐĐBQH-VP 07/11/2022 V/v trả lời đơn công dân (ông Huỳnh Phước Quang)
31 465/HĐND-VP 27/10/2022 V/v trả lời đơn của công dân (bà Phan Thị Hồng Gấm)
32 436/HĐND-VP 14/10/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Bùi Thị Bực)
33 383/HĐND-VP 26/09/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Nguyễn Thị Huệ)
34 120/ĐĐBQH-VP 23/09/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Trần Thị Kim Loan)
35 340/HĐND-VP 29/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (ông Nguyễn Đình Kiệt)
36 336/HĐND-VP 29/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Trương Mộc Dương)
37 334/HĐND-VP 29/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Phạm Kim Chi)
38 329/HĐND-VP 19/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Nguyễn Thị Thuy Thùy)
39 326/HĐND-VP 19/08/2022 V/v trả lời đơn công dân (Bà Nguyễn Thị Sáu)
40 304/HĐND-VP 29/07/2022 V/v trả lời đơn công dân (ông Nguyễn Minh Nhựt)
41 303/HĐND-VP 29/07/2022 V/v trả lời đơn công dân (Ông Lê Văn Tuấn)
42 291/HĐND 18/07/2022 V/v trả lời đơn công dân (bà Nguyễn Thị Thu Hà)
43 245/HĐND-VP 13/07/2022 V/v trả lời khiếu nại của công dân (bà Nguyễn Thu Hà)
44 246/HĐND-VP 13/07/2022 V/v trả lời khiếu nại của công dân (ông Trần Văn Dện)
45 233/HĐND-PC 07/07/2022 V/v trả lời đơn của công dân (bà Võ Thị Sum)
46 229/HĐND-VP 01/07/2022 V/v hướng dẫn công dân
47 202/HĐND-VP 14/06/2022 V/v hướng dẫn công dân
48 184/HĐND-VP 02/06/2022 V/v hướng dẫn công dân (bà Nguyễn Cẩm Hương)
49 156/HĐND-VP 13/05/2022 V/v hướng dẫn công dân (ông Lê Bá Mạnh)
50 134/HĐND-VP 21/04/2022 V/v hướng dẫn công dân (ông Phùng Văn Nê)

Danh mục chính Menu