Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 258/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Loan (lần 2)
2 545/UBND-TCD-NC 30/10/2020 Về việc phúc đáp kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Thiện Kim
3 1827/UBND-HC 30/10/2020 Thông báo HĐND Tỉnh về kết quả giải quyết đơn của bà Lê Thị Kim Phượng
4 1828/UBND-HC 30/10/2020 Thông báo HĐND Tỉnh về kết quả giải quyết đơn của ông Trần Văn Sáng
5 541/UBND-TCD-NC 29/10/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Phước Tài ( gửi Tòa án)
6 542/UBND-TCD-NC 29/10/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Phước Tài ( gửi Báo Quân đội Nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)
7 543/UBND-TCD-NC 29/10/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Phước Tài ( gửi Báo Thanh Niên, số 268 – 270 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh )
8 544/UBND-TCD-NC 29/10/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Phước Tài ( gửi Báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9,quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)
9 275/HĐND-VP 27/10/2020 V/v trả lời đơn của công dân (ông Lê Ngọc Toản)
10 524/UBND-TCD-NC 26/10/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Thủy
11 268/QĐ-UBND-NĐ 26/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Ngân (lần 2)
12 526/UBND-TCD-NC 26/10/2020 V/v trả lời khiếu nại của bà Chế Thị Chúc Thư
13 270/QĐ-UBND-NĐ 26/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Huy Hoàng (lần 2)
14 269/QĐ-UBND-NĐ 26/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Xuân (lần 2)
15 271/QĐ-UBND-NĐ 26/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Minh (lần 2)
16 511/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Tấn Phong
17 510/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Út
18 512/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Văn Dư
19 514/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Võ Thị Cảnh
20 513/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Võ Thị Sum
21 515/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Võ Thị Tiền
22 516/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Võ Thị Tuyết Hạnh
23 517/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Võ Thị Nhiều
24 518/UBND-TCD-NC 19/10/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Văn Số
25 252/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tâm (lần 2)
26 253/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Khánh (lần 2)
27 255/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải (lần 2)
28 254/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng (lần 2)
29 256/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của các bà Thái Thùy Như Ý, ông Thái Hoàng Nhân, ông Thái Hoàng Tam, (lần 2)
30 257/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Đăng Hậu (lần 2)
31 50/TB-UBND 19/10/2020 V/v không thụ lý giải quyết tố cáo ( Nguyễn Phước Tài )
32 226/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Vĩnh Khoa (lần 2)
33 225/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Hoàng Tuấn (lần 2)
34 224/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Thủy (lần 2)
35 477/UBND-TCD-NC 22/09/2020 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Thanh Hung và bà Phạm Thị Hồng Chuổi
36 216/QĐ-UBND-NĐ 18/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thủy Ngân (lần 2)
37 475/UBND-TCD-NC 18/09/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Lê Thị Quế
38 217/QĐ-UBND-NĐ 18/09/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bên (lần 2)
39 1435/SLĐTBXH-TTr 16/09/2020 V/v trả lại đơn của bà Nguyễn Thị Nhì
40 468/UBND-TCD-NC 16/09/2020 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Trung, ngụ huyện Tháp Mười
41 202/QĐ-UBND-NĐ 08/09/2020 V/v Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diễm Hương (lần 2)
42 201/QĐ-UBND-NĐ 08/09/2020 V/v Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Tuyết Sương (lần 2)
43 460/UBND-TCD-NC 08/09/2020 V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tư, huyện Tháp Mười
44 461/UBND-TCD-NC 08/09/2020 V/v trả lời đơn của bà Tô Thị Gái, huyện Tháp Mười
45 452/UBND-TCD-NC 03/09/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc
46 195/QĐ-UBND-NĐ 28/08/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười (lần 2)
47 194/QĐ-UBND-NĐ 28/08/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tuấn (lần 2)
48 437/UBND-TCD-NC 24/08/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thiện Kim, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
49 186/QĐ-UBND-NĐ 18/08/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thuận (lần 2)
50 430/UBND-TCD-NC 17/08/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Huỳnh Thanh Sơn

Danh mục chính Menu