Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 195/QĐ-UBND-NĐ 28/08/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười (lần 2)
2 194/QĐ-UBND-NĐ 28/08/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tuấn (lần 2)
3 437/UBND-TCD-NC 24/08/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thiện Kim, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
4 186/QĐ-UBND-NĐ 18/08/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thuận (lần 2)
5 430/UBND-TCD-NC 17/08/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Huỳnh Thanh Sơn
6 428/UBND-TCD-NC 14/08/2020 V/v kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Tư, ngụ Phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh
7 717/TA-KTNV&THA 12/08/2020 V/v trả lời ông Bùi Quốc Khánh
8 423/UBND-TCD-NC 12/08/2020 V/v trả lời đơn yêu cầu của bà Chu Thị Đầm
9 165/QĐ-UBND-NĐ 03/08/2020 V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thu Hương, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
10 164/QĐ-UBND-NĐ 03/08/2020 V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thiệt và bà Nguyễn Thị Yến Xuân, cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
11 408/UBND-TCD-NC 03/08/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Võ Thị Lụa, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
12 407/UBND-TCD-NC 03/08/2020 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Chiến, huyện Tháp Mười.
13 682/TA-KTNV&THA 03/08/2020 V/v trả lời đơn (ông Võ Văn Sum)
14 402/UBND-TCD-NC 31/07/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng
15 155/QĐ-UBND-NĐ 28/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Hải (lần 2)
16 392/UBND-TCD-NC 28/07/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành
17 668/TA-KTNV&THA 28/07/2020 Trả lời đơn khiếu nại (bà Nguyễn Thị Lệ Thu)
18 667/TA-KTNV&THA 28/07/2020 Trả lời đơn khiếu nại (ông Đặng Công Tâm)
19 1013/CAT-TM 24/07/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn (bà Nguyễn Thị Lộc)
20 28/CCTHADS 21/07/2020 V/v trả lời đơn của ông Phan Văn Nam
21 622/TA-KTNV&THA 16/07/2020 Về việc trả lời đơn ông Huỳnh Văn Trãi, ông Huỳnh Văn Hòa
22 621/TA-KTNV&THA 16/07/2020 Về việc trả lời đơn bà Lê Thị Đâu, Lê Thị Phỉ, Lê Thị Điệp
23 620/TA-KTNV&THA 16/07/2020 Về việc trả lời đơn bà Nguyễn Thị Kim Hài
24 27/CV-VKS 16/07/2020 Về việc trả lời đơn bị can Lê Ba Yonl
25 364/UBND-TCD-NC 15/07/2020 V/v trả lời đơn yêu cầu của bà Phan Ngọc Nữa
26 363/UBND-TCD-NC 14/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phan Hồng Nga, ngụ xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh.
27 606/TA-P.KTNV&THA 14/07/2020 V/v trả lời đơn ông Nguyễn Hữu Tâm
28 357/UBND-TCD-NC 10/07/2020 Về việc thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của bà Giang Thị Trang
29 149/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Luyến (lần 2)
30 150/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Thành Em và bà Nguyễn Ngọc Lan (lần 2)
31 148/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hai (lần 2)
32 147/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Đan Thanh (lần 2)
33 146/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thanh (lần 2)
34 579/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 Về việc trả lời đơn ông Nguyễn Văn Phước
35 584/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 V/v trả lời đơn ông Phan Kế Mỹ
36 583/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 V/v trả lời đơn ông Tiêu Văn Khỏe
37 581/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 V/v trả lời đơn ông Lương Văn Đệ
38 346/UBND-TCD-ND 06/07/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh
39 130/QĐ-UBND-NĐ 03/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Giang Văn Phước (lần 2)
40 808/SGTVT-KCHTGT 02/07/2020 V/v trả lời đơn của HTX GTVT Phú Quý
41 981/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Đoàn
42 980/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Cao Bích Sơn
43 979/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quốc Thái, bà Nguyễn Thị Kim Dung
44 978/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Đát
45 06/CV-TA 22/06/2020 Về việc trả lời đơn khiếu nại (ông Trần Văn Hùng)
46 303/UBND-TCD-NC 18/06/2020 Về việc phúc đáp giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Giàu
47 932/VPUBND-TCD-NC 18/06/2020 V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 15/6/2020
48 288/UBND-TCD-NC 02/06/2020 Về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lương Thị Cành
49 292/UBND-TCD-NC 11/06/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Danh
50 289/UBND-TCD-NC 09/06/2020 Về việc phúc đáp việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga

Danh mục chính Menu