Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 71/VP-TTDN 07/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Ngọc Thu)
2 36/ĐĐBQH-VP 06/05/2021 V/v trả lời đơn theo phiếu chuyển (ông Nguyễn Văn Ngay)
3 68/VP-TTDN 04/05/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Lý Văn Xã)
4 65/VP-TTDN 29/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Trần Quang Vinh)
5 34/ĐĐBQH-VP 28/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (ông Nguyễn Văn Linh)
6 32/ĐĐBQH-VP 22/04/2021 V/v trả lời đơn theo phiếu chuyển (bà Trần Thị Nga)
7 55/VP-TTDN 19/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lời đơn của công dân (bà Dương Thị Mười)
8 54/HĐND-VP 15/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn cho công dân (bà Võ Thị Sum)
9 53/VP-TTDN 14/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Lệ Thu)
10 50/VP-TTDN 08/04/2021 V/v hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (ông Trần Quang Liêm)
11 44/VP-TTDN 31/03/2021 V/v trả lại đơn cho công dân (bà Nguyễn Thị Phượng)
12 39/TB-VP 24/03/2021 Về việc hướng dẫn và trả lại đơn của công dân (Trịnh Hữu Nghĩa)
13 35/TB-VP 15/03/2021 Về việc thông báo trả lại đơn của công dân (Phan Ngọc Hiền)
14 181/UBND-TCD-NC 11/03/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Bùi Văn Khởi
15 22/QĐ-UBND-NĐ 05/02/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Ngọc Sương (lần 2)
16 109/UBND-TCD-NC 05/02/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Chuổi
17 108/UBND-TCD-NC 05/02/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Thanh Hùng
18 83/CV-PKTNV&THA 02/02/2021 V/v chuyển đơn khiếu nại cũa bà Hà Thị Mỹ Xuyên - ấp Tân phong - xã Phong Hòa - huyện Lai Vung
19 97/UBND-TCD-NC 02/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hòa
20 99/UBND-TCD-NC 02/02/2021 Về việc trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Văn Phước, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện thanh Bình
21 96/UBND-TCD-NC 02/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Út Nhỏ
22 95/UBND-TCD-NC 02/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Cư
23 91/UBND-TCD-NC 01/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Căn
24 89/UBND-TCD-NC 01/02/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Nên
25 90/UBND-TCD-NC 01/01/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Phùng Văn Chót
26 10/ĐĐBQH-VP 28/01/2021 Về việc hướng dẫn công dân (Hình Phước Thanh)
27 37/CV-TA 25/01/2021 V/v trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Yến Chi
28 69/UBND-TCD-NC 21/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Cao Phước Long
29 68/UBND-TCD-NC 21/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
30 67/UBND-TCD-NC 21/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hoa
31 63/UBND-HC 18/01/2021 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim Hồng
32 57/UBND-TCD-NC 19/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Phùng Thái Hùng
33 48/UBND-TCD-NC 18/01/2021 V/v trả lời nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh và bà Đặng Phương Tuyết
34 42/UBND-TCD-NC 15/01/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Hải
35 05/BC-CSĐT-TH 08/01/2021 V/v thông báo kết quả giải quyết (ông Nguyễn Văn Bước)
36 31/UBND-TCD-NC 08/01/2021 V/v trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Quân
37 32/UBND-TCD-NC 08/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ
38 24/UBND-TCD-NC 07/01/2021 Về việc trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hải
39 01/ĐĐBQH-VP 04/01/2021 Về việc trả lời đơn công dân (Nguyễn Thị Lệ Thu)
40 642/UBND-TCD-NC 30/12/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Liệt
41 329/QĐ-UBND-NĐ 26/12/2020 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Đức Tuân và bà Phạm Thị Thắm (lần 2)
42 328/QĐ-UBND-NĐ 26/12/2020 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lại Thanh Quyền (lần 2)
43 327/QĐ-UBND-NĐ 26/12/2020 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lại Thị Mỹ Linh (lần 2)
44 139/ĐĐBQH-VP 11/12/2020 Về việc trả lời đơn công dân (Nguyễn Thị Cẩm Hương)
45 616/UBND-TCD-NC 07/12/2020 V/v trả lời khiếu nại của ông Võ Đức Duy
46 613/UBND-TCD-NC 07/12/2020 V/v trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Thành Phước
47 258/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Loan (lần 2)
48 545/UBND-TCD-NC 30/10/2020 Về việc phúc đáp kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Thiện Kim
49 1827/UBND-HC 30/10/2020 Thông báo HĐND Tỉnh về kết quả giải quyết đơn của bà Lê Thị Kim Phượng
50 1828/UBND-HC 30/10/2020 Thông báo HĐND Tỉnh về kết quả giải quyết đơn của ông Trần Văn Sáng

Danh mục chính Menu