Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 25/HĐND-PC 20/02/2020 V/v phúc đáp đơn phản ảnh của ông Trần Ngọc Thịnh, số 541, tổ 15, ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, TPCL
2 18/HĐND-PC 17/02/2020 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển UBND Tỉnh đơn ông Phạm Văn Hiệp, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò)
3 12/ĐĐBQH-VP 13/02/2020 Về việc chuyển đơn của công dân (Nguyễn Văn Tỷ)
4 15/HĐND-PC 12/02/2020 V/v chuyển đơn của công dân (Chuyển Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh đơn ông Nguyễn Hữu Đức, ấp Phú An, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành)
5 14/HĐND-PC 12/02/2020 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Tân Hồng đơn bà Nguyễn Thị Thúy, ấp An Phát, xã An Phước, huyện Tân Hồng)
6 02/HĐND-PC 02/01/2020 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chủ tịch UBND xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông đơn ông Nguyễn Hữu Hiền, ấp K11, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông)
7 402/HĐND-PC 30/12/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh đơn ông Võ Văn Sum, số 6, ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò)
8 394/HĐND-PC 02/12/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chủ tịch UBND TPCL đơn ông Nguyễn Tấn Lộc, ấp 3, xã Mỹ Tân, TPCL)
9 368/HĐND-PC 21/11/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chi cục Trưởng Chi cục THADS TP Sa Đéc đơn bà Lê Thị Thạnh, 27/18, Trần Phú, Khóm 2, phường 1, TP Sa Đéc)
10 325/HĐND-PC 28/10/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Tòa án nhân dân tỉnh đơn ông Võ Văn Sum, số 6, ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò)
11 315/HĐND-PC 17/10/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành đơn bà Lê Thị Hồng, số 279, ấp Phú Mỹ, xã Phú Long, huyện Châu Thành)
12 313/HĐND-PC 10/10/2019 V/v chuyển đơn của công dân (Chuyển UBND Tỉnh nội dung đơn khiếu nại Khu đất Đình Phú Hựu bị lấn chiếm)
13 258/HĐND-PC 09/09/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chánh án TAND TX Hồng Ngự đơn ông Nguyễn Văn Bồ, khóm An Thạnh, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự)
14 219/HĐND-PC 15/07/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển UBND huyện Lấp Vò đơn bà Nguyễn Thị Nhì, số 246, ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò)
15 194/HĐND-PC 27/06/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển TAND Tỉnh đơn ông Nguyễn Thanh Sang, ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông)
16 134/HĐND-PC 15/05/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Lấp Vò đơn bà Nguyễn Thị Nhì, ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò)
17 97/HĐND-PC 16/04/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Giám đốc Sở Y tế đơn bà Phạm Thị Thanh Loan, Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò)
18 91/HĐND-PC 05/04/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển VKSND Tỉnh đơn ông Nguyễn Minh Quang, số 199/8/A, Trần Nhật Duật, khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười)
19 63/HĐND-PC 26/03/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Chủ tịch UBND TX Hồng Ngự đơn Đoàn Văn Bán, khóm 1, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự)
20 62/HĐND-PC 26/03/2019 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (Chuyển Giám đốc Sở TN-MT đơn Đoàn Thị Huỳnh Sang, số 247B, ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò)

Danh mục chính Menu