Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 226/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Vĩnh Khoa (lần 2)
2 225/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Hoàng Tuấn (lần 2)
3 224/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Thủy (lần 2)
4 477/UBND-TCD-NC 22/09/2020 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Thanh Hung và bà Phạm Thị Hồng Chuổi
5 216/QĐ-UBND-NĐ 18/09/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thủy Ngân (lần 2)
6 475/UBND-TCD-NC 18/09/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Lê Thị Quế
7 217/QĐ-UBND-NĐ 18/09/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Bên (lần 2)
8 1435/SLĐTBXH-TTr 16/09/2020 V/v trả lại đơn của bà Nguyễn Thị Nhì
9 468/UBND-TCD-NC 16/09/2020 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Trung, ngụ huyện Tháp Mười
10 202/QĐ-UBND-NĐ 08/09/2020 V/v Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Diễm Hương (lần 2)
11 201/QĐ-UBND-NĐ 08/09/2020 V/v Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Tuyết Sương (lần 2)
12 460/UBND-TCD-NC 08/09/2020 V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tư, huyện Tháp Mười
13 461/UBND-TCD-NC 08/09/2020 V/v trả lời đơn của bà Tô Thị Gái, huyện Tháp Mười
14 452/UBND-TCD-NC 03/09/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc
15 195/QĐ-UBND-NĐ 28/08/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười (lần 2)
16 194/QĐ-UBND-NĐ 28/08/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tuấn (lần 2)
17 437/UBND-TCD-NC 24/08/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thiện Kim, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
18 186/QĐ-UBND-NĐ 18/08/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thuận (lần 2)
19 430/UBND-TCD-NC 17/08/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Huỳnh Thanh Sơn
20 428/UBND-TCD-NC 14/08/2020 V/v kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Tư, ngụ Phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh
21 717/TA-KTNV&THA 12/08/2020 V/v trả lời ông Bùi Quốc Khánh
22 423/UBND-TCD-NC 12/08/2020 V/v trả lời đơn yêu cầu của bà Chu Thị Đầm
23 165/QĐ-UBND-NĐ 03/08/2020 V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thu Hương, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
24 164/QĐ-UBND-NĐ 03/08/2020 V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thiệt và bà Nguyễn Thị Yến Xuân, cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
25 408/UBND-TCD-NC 03/08/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Võ Thị Lụa, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
26 407/UBND-TCD-NC 03/08/2020 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Chiến, huyện Tháp Mười.
27 682/TA-KTNV&THA 03/08/2020 V/v trả lời đơn (ông Võ Văn Sum)
28 402/UBND-TCD-NC 31/07/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng
29 155/QĐ-UBND-NĐ 28/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Hải (lần 2)
30 392/UBND-TCD-NC 28/07/2020 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành
31 668/TA-KTNV&THA 28/07/2020 Trả lời đơn khiếu nại (bà Nguyễn Thị Lệ Thu)
32 667/TA-KTNV&THA 28/07/2020 Trả lời đơn khiếu nại (ông Đặng Công Tâm)
33 1013/CAT-TM 24/07/2020 V/v thông báo kết quả giải quyết đơn (bà Nguyễn Thị Lộc)
34 28/CCTHADS 21/07/2020 V/v trả lời đơn của ông Phan Văn Nam
35 622/TA-KTNV&THA 16/07/2020 Về việc trả lời đơn ông Huỳnh Văn Trãi, ông Huỳnh Văn Hòa
36 621/TA-KTNV&THA 16/07/2020 Về việc trả lời đơn bà Lê Thị Đâu, Lê Thị Phỉ, Lê Thị Điệp
37 620/TA-KTNV&THA 16/07/2020 Về việc trả lời đơn bà Nguyễn Thị Kim Hài
38 27/CV-VKS 16/07/2020 Về việc trả lời đơn bị can Lê Ba Yonl
39 364/UBND-TCD-NC 15/07/2020 V/v trả lời đơn yêu cầu của bà Phan Ngọc Nữa
40 363/UBND-TCD-NC 14/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phan Hồng Nga, ngụ xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh.
41 606/TA-P.KTNV&THA 14/07/2020 V/v trả lời đơn ông Nguyễn Hữu Tâm
42 357/UBND-TCD-NC 10/07/2020 Về việc thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của bà Giang Thị Trang
43 149/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Luyến (lần 2)
44 150/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Thành Em và bà Nguyễn Ngọc Lan (lần 2)
45 148/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hai (lần 2)
46 147/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Đan Thanh (lần 2)
47 146/QĐ-UBND-NĐ 10/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thanh (lần 2)
48 579/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 Về việc trả lời đơn ông Nguyễn Văn Phước
49 584/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 V/v trả lời đơn ông Phan Kế Mỹ
50 583/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 V/v trả lời đơn ông Tiêu Văn Khỏe

Danh mục chính Menu