VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 719/UBND-HC 02/06/2021 bổ sung kinh phí cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tuyên truyền phòng chống đuối nước năm 2021
2 154/KH-UBND 02/06/2021 Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021); 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021)
3 152/KH-UBND 02/06/2021 Thành lập các điểm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh Đồng Tháp thuộc địa bàn huyện Hồng Ngự
4 153/KH-UBND 02/06/2021 Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030
5 108/BC-UBND 02/06/2021 Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 718/UBND-HC 02/06/2021 Tạm ứng ngân sách cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 4/2021)
7 717/UBND-HC 02/06/2021 Tạm ứng ngân sách cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện sửa chữa, trang bị trụ sở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (trụ sở củ) để phục vụ cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19
8 721/UBND-HC 02/06/2021 V/v nhắc nhở chế độ thông tin, báo cáo định kỳ trên địa bàn Huyện (lần 1)
9 723/UBND-HC 02/06/2021 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021
10 107/BC-UBND 01/06/2021 Công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước
11 695/UBND-HC 01/06/2021 V/v chủ trương thanh lý 06 phòng học Trường Tiểu học Thường Lạc 2
12 694/UBND-HC 01/06/2021 V/v chủ trương thuê đơn vị đo đạt và bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện thực hiện đo đạc giải thửa chỉnh lý bản đồ địa chính
13 713/UBND-HC 01/06/2021 V/v kết quả rà soát, đề xuất định hướng các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật
14 709/UBND-HC 01/06/2021 V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021
15 711/UBND-HC 01/06/2021 V/v đề xuất danh mục công trình xây dựng và phát triển khu Kinh tế Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến 2030
16 56/TB-UBND 01/06/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi/Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
17 104/BC-UBND 28/05/2021 Kết quả việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
18 102/BC-UBND 28/05/2021 Thực trạng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, kết hợp với tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới
19 149/KH-UBND 28/05/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hồng Ngự
20 100/BC-UBND 28/05/2021 Việc triển khai Hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ