Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 25/KH-UBND 21/01/2021 Hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025
2 15/BC-UBND 21/01/2021 Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong năm 2020
3 11/QĐ-UBND-NĐ 21/01/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu và đường Nguyễn Tất Thành nối dài, xã Tân Phú Đông và Phường 2, thành phố Sa Đéc
4 12/QĐ-UBND-NĐ 21/01/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Kiến Quảng
5 27/QĐ-UBND-KT 21/01/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020
6 91/QĐ-UBND-HC 21/01/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III lên chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng II đối với giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục tỉnh Đồng Tháp năm 2020
7 04/QÐ-UBND-TCCB 21/01/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương ông Bùi Thanh Song, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp
8 27/KH-UBND 21/01/2021 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 26/KH-BCĐ 21/01/2021 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021
10 24/KH-UBND 21/01/2021 Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021
11 33/UBND-KT 21/01/2021 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 63/VPUBND-ĐTXD 21/01/2021 V/v Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
13 18/UBND-ĐTXD 21/01/2021 V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
14 62/VPUBND-ĐTXD 21/01/2021 V/v gia hạn thời gian tham mưu UBND Tỉnh ban hành quy chế quản lý điện năng lượng mặt trời (lần 1)
15 17/UBND-ĐTXD 21/01/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu Số 01, xây dựng đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng bằng đường sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 03/TTr-UBND 21/01/2021 V/v giải trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2019 - 2020
17 34/UBND-KT 21/01/2021 V/v giải trình, bổ sung hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Đông An Thạnh
18 61/VPUBND-ĐTXD 21/01/2021 V/v làm rõ các yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, tình trạng xe buýt chạy thử nghiệm
19 36/UBND-KT 21/01/2021 V/v lắp đặt camera giám sát và loa tuyên truyền tại 02 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh
20 66/UBND-TCD-NC 21/01/2021 V/v phê duyệt danh sách tinh giản biên chế trong quý I năm 2021 (bổ sung lần 1)