Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 157/KH-UBND 13/05/2021 Phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021
2 96/QĐ-UBND-KT 13/05/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2020
3 95/QĐ-UBND-KT 13/05/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2020
4 94/QĐ-UBND-KT 13/05/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020
5 103/QĐ-UBND-NĐ 13/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh để xây dựng công trình Trường Mầm non Ba Sao, tọa lạc xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh
6 102/QĐ-UBND-NĐ 13/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh để xây dựng công trình Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Tân Hội Trung, tọa lạc xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh
7 194/QĐ-UBND-TCCB 13/05/2021 Quyết định về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với ông Phan Văn Tiến
8 104/QĐ-UBND-NĐ 13/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố
9 88/BC-UBND 13/05/2021 Số liệu nữ lãnh đạo, quản lý cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 159/KH-UBND 13/05/2021 Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
11 158/KH-UBND 13/05/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
12 322/UBND-KT 13/05/2021 V/v bổ sung kinh phí tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật
13 201/UBND-THVX 13/05/2021 V/v chấn chỉnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước
14 326/UBND-KT 13/05/2021 V/v chủ trương thực hiện các Kế hoạch bảo tồn năm 2021 của Vườn Quốc gia Tràm Chim
15 327/UBND-KT 13/05/2021 V/v cấp sở hữu công trình cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển du lịch Vĩnh Long
16 323/UBND-KT 13/05/2021 V/v hỗ trợ kinh phí hoạt động khởi nghiệp ĐBSCL năm 2021
17 137/UBND-ĐTXD 13/05/2021 V/v nguồn kinh phí lắp đặt biển báo, thả phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ công trình kè sông Tiền
18 270/UBND-TCD-NC 13/05/2021 V/v thực hiện tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay
19 325/UBND-KT 13/05/2021 V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
20 58/VPUBND-HCQT 13/05/2021 V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục: đường dạo, tiểu cảnh, bố trí lại cây cảnh, cây kiểng trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh