Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành giữ vững vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Huyện Châu Thành giữ vững vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Theo Quyết định 231/QĐ-UBND-HC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được công bố tại Hội nghị, huyện Châu Thành tiếp tục giữ vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh với số điểm đạt được là 88,68 điểm, tăng 0,02 điểm so với năm 2020.

Ảnh ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu

Với quyết tâm duy trì và phát huy kết quả CCHC đã đạt được, năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Về công tác chỉ đạo, điều hành, đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện  công tác CCHC năm 2022  và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn Huyện; Duy trì thực hiện và phát huy hiệu quả các của mô hình về CCHC trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giảm nhiều thời gian hướng dẫn, thời gian kiểm tra hồ sơ và giải quyết, trả kết quả trước hạn.

Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục đề ra các mô hình, sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Thành Lợi