Xuất bản thông tin

null UBND xã An Hiệp tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

UBND xã An Hiệp tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Để bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong năm 2022.  Ủy ban nhân dân xã An Hiệp đã tăng cường triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số CCHC, trong đó tập trung nâng cao Chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân thông qua hình thức khảo sát, lấy ý kiến trực tuyến của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Xã; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Việc thực hiện được duy trì thường xuyên và do các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã sẽ hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\11.jpg

Ảnh hướng dẫn người dân thực hiện đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng và thao tác nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến

Qua đó, đã giúp người dân được tiếp cận và sử dụng thành thạo quy trình nộp hồ sơ trực tuyến,  hạn chế đi lại, giảm chi phí và thời gian khi có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn người dân thường xuyên đánh giá, đóng góp ý kiến trực tuyến để phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại xã, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, từng bước tiến gần đến xây dựng Chính quyền điện tử./.

Kim Xoa