Xuất bản thông tin

null Lập Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Lập Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19.

Tổ công tác do ông Nguyễn Phước Thiện - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ phó; cùng 22 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tâm - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai (hoặc phối hợp triển khai) thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 14/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, thành phố kịp thời tháo gỡ, xử lý các tình huống khó khăn để hỗ trợ địa phương thúc đẩy sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản được thuận lợi, đảm bảo thông suốt, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, găm hàng trái quy định nhằm trục lợi, bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, cung cấp thông tin sai lệch hoặc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Tổ công tác được phân thành các Nhóm chuyên đề để phụ trách các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Thông báo đường dây nóng của Tổ công tác do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách để tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp, gián tiếp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến tình hình sản xuất, thu hoạch tiêu thụ nông sản tại các địa phương; báo cáo (thông tin) kịp thời cho Tổ trưởng, Tổ phó và Nhóm phụ trách để xử lý theo chức năng nhiệm vụ. Trường hợp vượt thẩm quyền thì Tổ công tác báo cáo nhanh cho Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết v.v..

Nguồn: 130/QĐUBND-TL

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)