WW Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện WW

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN

_______

Số

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Thị Hoàng Vinh

Trưởng phòng

02773840032

0917472123

nthvinh.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Ngô Văn Rảnh

Phó Trưởng phòng

02773841830

0919282524

nvranh.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Võ Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

02773841670

0767923858

vthoa.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Lê Kim Thành

chuyên viên

02773840032

0918365558

lkthanh.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Phan Thanh Long

chuyên viên

02773840658

0918467901

ptlong.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Phạm Thị Như Thảo

chuyên viên

02773841830

0947239880

ptnthao.hct@dongthap.gov.vn

 

7

Trần Thị Anh Thư

chuyên viên

02773841670

0919274890

ttathu.hct@dongthap.gov.vn

 

8

Hồ Thanh Tuấn

chuyên viên

02773842620

0907046679

Httuan.hct@dongthap.gov.vn

 

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website