WW Phòng Nội vụ Huyện WW

DANH SÁCH

Lãnh đạo, Công chức, Viên chức Phòng Nội vụ huyện

_______

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Minh Tiếng

Trưởng phòng

nmtieng.hct@dongthap.gov.vn

 

0277 840170

2

Hồ Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0277 3619355

 

httuan.hct@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Thành Lợi

Phó Trưởng phòng

0277 840170

0919288028

ntloi.hct@dongthap.gov.vn

4

Phạm Hoàng Nam

Công chức

0277 3619355

 

phnam.hct@dongthap.gov.vn

5

Phạm Hồng Thắm

Công chức

0277 840170

0387952829

phtham.hct@dongthap.gov.vn

6

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Anh Thư

Công chức

0277 840170

0932931376

nathu.nv.hct@dongthap.gov.vn

8

 

 

 

 

 

9

Châu Thị Hữu Thương

Viên chức

0277 3619355

0842666164

cththuong.hct@dongthap.gov.vn

10

Trương Ngọc Chí Công

Viên chức

0277 3619355

0901282847

Tnccong.hct@dongthap.gov.vn

11

Lê Thanh Loan

Viên chức

0277 3619355

0395990282

Ltloan.hct@dongthap.gov.vn

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website