WW Phòng Y tế Huyện WW

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG Y TẾ HUYỆN

Số

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Lê Văn Đầy

Phó Trưởng phòng

02773 840040

0387294479

lvday.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Thanh Hùng

Công chức

02773840040

0977098556

nthung.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Trần Thị Hiệp

Công chức

02773840040

0945810729

tthiep.hct@dongthap.gov.vn

 

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website