Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 275/BC-UBND 31/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 31/8/2021
2 1372/UBND-HC 31/08/2021 V/v giải quyết vướng mắc thu tiền sử dụng đất nền tái định cư và nền giao thêm
3 1375/UBND-HC 31/08/2021 V/v giải trình vốn đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã tăng cao
4 11055/QĐ-UBND 31/08/2021 V/v tăng cường các nhiệm vụ phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
5 1371/UBND-HC 31/08/2021 V/v tăng cường công tác quản lý đất đai, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất mặt trên địa bàn Huyện
6 1376/UBND-HC 31/08/2021 V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 05/9/2021
7 1378/UBND-HC 31/08/2021 V/v đăng ký danh mục sử dụng vốn sự nghiệp Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
8 1378/UBND-HC 31/08/2021 V/v đăng ký danh mục sử dụng vốn sự nghiệp Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
9 1377/UBND-HC 31/08/2021 V/v đề xuất điều chỉnh Quy hoạch hệ thống giao thông các tuyến đường huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2021-2025
10 11054/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc cơ cấu lại Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trường trung học cơ sở Long Thuận
11 11051/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc cơ cấu lại thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Hồng Ngự
12 11053/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Long Khánh A
13 11052/QĐ-UBND 31/08/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
14 272/BC-UBND 30/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 29/8/2021
15 274/BC-UBND 30/08/2021 Tình hình và tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 13665/UBND-HC 30/08/2021 V/v đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hồng Ngự
17 1354/UBND-HC 29/08/2021 V/v rà soát thực tế số tổ, hộ, nhân khẩu trên địa bàn các xã, thị trấn
18 1339/UBND-HC 28/08/2021 chủ trương và cấp kinh phí cho Phòng Y tế thực hiện mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện
19 1340/UBND-HC 28/08/2021 cấp tạm ứng ngân sách cho UBND xã Thường Phước 1 để sửa chữa chợ Bách hóa Thường Phước và 60 kiot làm khu cách ly tập trung
20 146/TB-UBND 28/08/2021 Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo phong, chông dich bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự