Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2397/QĐ-UBND 19/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2020
2 685/UBND-HC 19/06/2020 Ý kiến liên quan đến công trình san lấp mặt bằng đường ĐT.841 (T) đoạn từ Km 13+835,8 đến Km 13+900
3 648/UBND-HC 19/06/2020 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê
4 674/UBND-HC 18/06/2020 Giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng Nhân dân Tỉnh khóa IX
5 2359/QĐ-UBND 18/06/2020 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền
6 2357/QĐ-UBND 18/06/2020 Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn xã Long Khánh A, Long Khánh B và Phú Thuận A
7 2358/QĐ-UBND 18/06/2020 Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn xã Thường Phước 2, Thường Lạc và Thường Thới Hậu A
8 675/UBND-HC 18/06/2020 Ủy quyền thông báo và thu hồi đất thực hiện để dự án Chỉnh trang đô thị xử lý môi trường bờ Đông kênh Út Gốc, thị trấn Thường Thới Tiền
9 676/UBND-HC 18/06/2020 Rà soát các tổ chức triển khai thực hiện dự án trên địa bàn Huyện
10 138/BC-UBND 17/06/2020 Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
11 2311/QĐ-UBND 17/06/2020 Thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm học 2019 - 2020
12 2354/QĐ-UBND 17/06/2020 Thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 673/UBND-HC 17/06/2020 Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại điểm cách ly tập trung
14 2313/QĐ-UBND 17/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
15 2310/QĐ-UBND 17/06/2020 Về việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng đấu giá dịch vụ sử dụng đò huyện Hồng Ngự
16 77/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông: Bùi Văn Inh)
17 672/UBND-HC 16/06/2020 Chủ trương mua sắm và bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện để tổ chức các khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện
18 671/UBND-VX 16/06/2020 Hưởng ứng, tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020
19 2303/QĐ-UBND 16/06/2020 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án cụm dân cư Khóm Thượng 2
20 2300/QĐ-UBND 16/06/2020 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án Cụm dân cư phía Đông Nam thị trấn Thường Thới Tiền