Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 903/VP-HC 20/03/2020 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
2 901/VP-HC 19/03/2020 V/v đề nghị rà soát các tồn tại thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 và 2
3 899/VP-HC 19/03/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Hệ thống trụ cấp nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền
4 266/UBND-HC 19/03/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hồng Ngự
5 265/UBND-VX 19/03/2020 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2
6 261/UBND-HC 19/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết
7 880/VP-HC 19/03/2020 V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã theo Thông tư 03/2014/TTBKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8 879/VP-HC 19/03/2020 Về việc thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020
9 877/VP-HC 19/03/2020 Về việc góp ý bảng điểm thi đua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 (huyện, thị, thành phố)
10 876/VP-HC 18/03/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia trên phương tiện quảng cáo ngoài trời
11 262/UBND-HC 19/03/2020 Về việc xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
12 855/VP-HC 18/03/2020 Về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
13 853/VP-HC 18/03/2020 V/vhướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
14 852/VP-HC 18/03/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
15 850/VP-HC 18/03/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
16 849/VP-HC 18/03/2020 V/v thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021” năm 2020
17 848/VP-HC 18/03/2020 V/v triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
18 847/VP-HC 18/03/2020 V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến
19 846/VP-HC 18/03/2020 V/v tạm dừng Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020
20 845/VP-HC 18/03/2020 V/v xây dựng Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020 - 2025