LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1455QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022,

Quyết định 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021, 664/QĐ-UBND-HC ngày  23/6/2022, 679 /QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 và 664/QĐ-UBND-HC ngày  23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I.Thủ tục hành chính giữ nguyên

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (2.002284)

Tải về

2

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (2.001960)

Tải về

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

I.Thủ tục hành chính giữ nguyên

1

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (2.001375)

Tải về

2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng (2.001378)

Tải về

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

I.Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc (2.000777)

Tải về

II.Thủ tục hành chính giữ nguyên

1

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000298)

Tải về

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.000294)

Tải về

3

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (1.00684)

Tải về

4

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (2.00029)

Tải về

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

1

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010938)

Tải về

2

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010939)

Tải về

3

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010940)

Tải về

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG TỈNH – HUYỆN – XÃ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (2.002308)

Tải về

2

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia (1.004964)

Tải về

3

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1.001257)

Tải về

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh (2.002307)

Tải về

III. Thủ tục hành chính giữ nguyên

1

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi  (1.005387)

Tải về

2

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (1.002252)

Tải về

3

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần (1.002271)

Tải về

4

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (1.002305)

Tải về

5

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (1.002363)

Tải về

6

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (1.002410)

Tải về

7

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (1.002429)

Tải về

8

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế  (1.002440)

Tải về

9

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (1.006779)

Tải về

10

Giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng (1.002519)

Tải về

11

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (1.002741)

Tải về

12

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (1.002745)

Tải về

13

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (1.003057)

Tải về

14

Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (1.003351)

Tải về

15

Giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng (1.003423)

Tải về

16

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ (1.003159)

Tải về

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số  664/QĐ-UBND-HC ngày  23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

3

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Tải về

4

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

5

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Tải về

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

1

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em (1.001310)

Tải về

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000286)

Tải về

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2.000282)

Tải về

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG TỈNH – HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (1.003042)

Tải về

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG HUYỆN – XÃ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (2.001661)

Tải về

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

I. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)

Tải về

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (1.001758)

Tải về

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (1.001753)

Tải về

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (1.001731)

Tải về

5

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (1.001739)

Tải về

6

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (2.000744)

Tải về

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG TỈNH – HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 679 /QĐ-UBND-HC ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website