Thông báo danh sách các đơn vị đăng ký hợp đồng theo mẫu được Sở Công Thương Đồng Tháp chấp nhận

Trang chủ Thông báo

Thông báo danh sách các đơn vị đăng ký hợp đồng theo mẫu được Sở Công Thương Đồng Tháp chấp nhận

1. HTX Nông nghiệp Bình Thuận

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Thông báo chấp thuận            Hợp đồng

2. Công ty TNHH Cấp nước Long Hậu

Địa chỉ: 537A, Ấp Long Thành A, xã Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp

Thông báo chấp thuận            Hợp đồng

3. Hộ Kinh doanh Nguyễn Đờ Lál

Địa chỉ: Ấp K10, xã Phú Hiệp, xã Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp

Thông báo chấp thuận            Hợp đồng

 

Thanh Hằng - P. QLTM

Banner đường dây nóng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner Bộ Công thương