THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 433/TB-YHCT-TCG 23/05/2023 Về việc mời báo giá vị thuốc cổ truyền (lần 2)
2 359/TB-YHCT-KD 27/04/2023 Về việc mời báo giá vị thuốc cổ truyền
3 617/BC-BVĐT 03/04/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế
4 09/BC-BQLDA 07/02/2023 V/v kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất và trang, thiết bị Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự
5 985/BC-YHCT 28/10/2022 Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng - Thời gian từ ngày 09/09/2022 đến 12/10/2022
6 1606/BVĐKSĐ-VTTBYT 21/07/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Quả lọc thận nhân tạo
7 541/BVTM 27/05/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm, sửa chữa hệ thống CT 16 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười
8 940a/BVĐKSĐ-VTTBYT 12/05/2022 Về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (BVĐK Sa Đéc)
9 383/BVTM 10/04/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung “cấp bách” oxy lỏng y tế sử dụng khi hết số lượng các hợp đồng cung ứng oxy đợt 1 năm 2022 để điều trị Covid-19
10 590a /BVĐKSĐ-VTTBYT 31/03/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (BVĐK Sa Đéc)

ĐẤU THẦU DỰ ÁN

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1049/QĐ-SYT 12/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị chuyên khoa hồi sức cấp cứu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
2 1048/QĐ-SYT 12/12/2019 Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25a: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
3 1047/QĐ-SYT 12/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống khí y tế thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
4 1041/QĐ-SYT 11/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Gói thầu: Cung cấp các bộ dụng cụ phẫu thuật và hệ thống nội soi thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
5 965/QĐ-SYT 19/11/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị Nha khoa, Nhãn khoa và Tai mũi họng thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
6 931/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 17: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ nhu cầu chuyên môn thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
7 930/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị X-Quang hỗ trợ chẩn đoán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
8 928/QĐ-SYT 06/11/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 15a: Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
9 128/SYT-NVD Về việc mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất - VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 01