Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 8

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 8

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, sáng ngày 06/3/2023 Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị Tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 8.

Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ThS. Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện chính trị Khu vực II, Báo cáo viên; TS. Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, các giảng viên trường chính trị và học viên lớp học.

Lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 8 có 80 học viên, đối tượng dự học là các đồng chí thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4).

Quang cảnh Lễ Khai giảng

Trong chương trình học của lớp từ ngày 06/3/2023-11/3/2023, học viên sẽ được nghe và trao đổi, thảo luận 10 chuyên đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn; nghiên cứu thực tế nhằm trao đổi những khó khăn, những vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương và viết bài thu hoạch.

TS. Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Võ Thị Tuyết Hoa nhấn mạnh: Lớp học sẽ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, về những vấn đề mới trong quan điểm, chủ trương, của Đảng; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý, phù hợp với tình hình tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, lớp học góp phần nâng cao đạo đức, chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện đối tượng 4.

Lãnh đạo nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong học tập, rèn luyện, chấp hành đúng nội quy, quy chế nhà trường. Vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị công tác.

T.H