THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

 

 

 

1. UBND tỉnh Đồng Tháp tặng:

 • Bằng khen: 12 lượt;
 • Cờ Thi đua: 7 lần, vào các năm: 1998, 1999, 2011 và 4 lần liên tục (từ 2001-2004).

 

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng:

 • Bằng khen: 8 lượt;
 • Cờ Thi đua: 3 lần, vào các năm: 2000, 2010 và 2019.

 

3. Chính phủ tặng:

 • Bằng khen của Thủ tướng: 2 lần vào năm 1997 và 2004;
 • Cờ Thi đua năm 2019 
 • Bằng khen của Thủ tướng cho Khoa Nhà nước & Pháp luật (năm 2006).

 

4.  Nhà nước tặng:

 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999;
 • Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006;
 • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2011.
 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011 cho Khoa Nhà nước & Pháp luật

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin