THÔNG TIN VỀ KÝ TÚC XÁ

Trang chủ Ký túc xá

THÔNG TIN VỀ KÝ TÚC XÁ

 

Ký túc xá trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp gồm có 3 khu với tổng cộng trên 600 giường

     KTX khu A: 80 phòng (tầng trệt từ 101 đến 140, tầng lầu từ phòng 201 đến 240)

     KTX khu B: 28 phòng (tầng trệt từ 101 đến 119, tầng lầu từ phòng 201 đến 219)

     KTX khu C: 19 phòng và 10 phòng dịch vụ

     Phí ở ký túc xá: Theo quy định của UBND tỉnh Đồng Tháp

     Học viên đăng ký ở ký túc xá liên hệ: Đồng chí Trần Thanh Bình

     Số điện thoại: 02773.865.761

     Di động: 0919.097.106

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin