Xuất bản thông tin

null THÔNG TIN VỀ KÝ TÚC XÁ

Ký túc xá Ký túc xá

THÔNG TIN VỀ KÝ TÚC XÁ

 

Ký túc xá trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp gồm có 3 khu với tổng cộng trên 600 giường

     KTX khu A: 80 phòng (tầng trệt từ 101 đến 140, tầng lầu từ phòng 201 đến 240)

     KTX khu B: 28 phòng (tầng trệt từ 101 đến 119, tầng lầu từ phòng 201 đến 219)

     KTX khu C: 19 phòng và 10 phòng dịch vụ

     Phí ở ký túc xá: Theo quy định của UBND tỉnh Đồng Tháp

     Học viên đăng ký ở ký túc xá liên hệ: Đồng chí Trần Thanh Bình

     Số điện thoại: 02773.865.761

     Di động: 0919.097.106