Hội Đồng Nhân Dân Huyện

Trang chủ HĐND Huyện

Hội Đồng Nhân Dân Huyện

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bùi Văn Thành

Chủ tịch HĐND huyện

0911632789

2

Nguyễn Thị Nhanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0945949054

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

Banner hình ảnh công khai ngân sach

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Navigation Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website