Xuất bản thông tin

null Hội nghị chuyên đề công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Lao động và việc làm Tin tức

Hội nghị chuyên đề công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Sáng ngày 10/2/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, theo kế hoạch của Huyện giới thiệu việc làm cho 7.500 lao động đi làm việc trong và ngoài Tỉnh, có 280 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả đến nay có 31/208 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, hiện có 186 lao động đang học giáo dục định hướng.

Thảo luận tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đề xuất nhiều giải phát thực hiện để đạt chỉ tiêu trong năm 2023. Trong đó, việc đầu tiên, quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, tuyển chọn lao động đáp ứng được thị trường lao động tại các nước.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (phải) phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, ộng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thống kê thanh niên trong độ tuổi lao động và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có năng lực, uy tín để khai thác và đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao.

Thành Ngưỡng