LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CAO LÃNH

Trang chủ UBND Huyện

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CAO LÃNH

 

Description: C:\Users\DELL_QTM\Downloads\anh the Trung (xanh)1.jpg

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung

Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: nthtrung2011@gmail.com

SĐT:  0918.48.7876

Description: C:\Users\QTM\Downloads\anhTuan.jpg

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: tuan1979bt@yahoo.com.vn

SĐT: 0984.249.401

Description: C:\Users\NT\Desktop\Trinh chieu Tieu su DBHDND\Hinh\2_ThanhSon.jpg

Ông Huỳnh Thanh Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: huynhthanhson67@gmail.com

SĐT: 0918.643.229

Description: C:\Users\NT\Downloads\Hình - Huynh Van Vinh.jpg

Ông Huỳnh Văn Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: hvvinh7677@gmail.com

SĐT: 0914.537.839

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu