Thông tin liên hệ UBND Huyện Cao Lãnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

2

3

4

5

6

Lãnh đạo UBND Huyện

1

Lê Chí Thiện

Chủ tịch

chithienvpdt@gmail.com

02773822229

0911863986

2

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

tuan1979bt@yahoo.com.vn

02773821878

0984249401

3

Huỳnh Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

huynhthanhson67@gmail.com

 

0918643229

4

Huỳnh Văn Vinh

Phó Chủ tịch

hvvinh7677@gmail.com

 

0914537839

Lãnh đạo HĐND Huyện

1

Trương Vĩnh Thiện

Phó Chủ tịch

tvthien.hcl@dongthap.gov.vn

02773821880

0913846458

2

Nguyễn Thanh Tuấn

PTB Pháp chế

nttuan.hcl@dongthap.gov.vn

02773821880

0939048918

Văn phòng HĐND và UBND huyện

1

Lê Quốc Khanh

Chánh VP

quockhanhle79@gmail.com

02773822215

0986221749

2

Lê Thanh

Phó Chánh VP

lethanh.hcl@gmail.com

02773820437

0939905916

3

Lê Cao Phong

Phó Chánh VP

mrlecaophongthbasao@gmail.com

02772213790

0916404299

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Phó Chánh VP

ntnyen.hcl@dongthap.gov.vn

0946941737

4

Nguyễn Hữu Trải

Chuyên viên

nhtrai.hcl@dongthap.gov.vn

02773504566

 

5

Nguyễn Thanh Liêm

Chuyên viên

thanhliemvptk@gmail.com

02773822172

0939157075

6

Lê Văn Bình

Chuyên viên

lvbinh654@gmail.com

02772213790

0939035654

7

Võ Tấn Tài

Chuyên viên

tantaibdo299@gmail.com

02773504566

0706352968

8

Võ Thị Phụng

Chuyên viên

ptphung.hcl@gmail.com

02773504566

0917820828

9

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cán sự

nttnhung3479@gmail.com

02773822203

0916763479

10

Võ Thanh Luyên

Chuyên viên

luyensmile89@gmail.com

02773822172

0374635161

11

Nguyễn Minh Dương

Chuyên viên

nmduong0816881188

02773822400

0816881188

12

Nguyễn Văn Lý

Chuyên viên

nguyenlydat83@gmail.com

02773820181

0932959489

13

Trần Thị Hồng Nga

Văn thư đi

vanphongubnd.hcl@gmail.com

02773822127

0377772148

14

Nguyễn Thị Kiều

Văn thư đến

vanphongubnd.hcl@gmail.com

02773822127

 

Phòng Nội vụ

1

Đinh Thị Thu Hà

P. Trưởng phòng

dttha1975@gmail.com

02773821946

0987102362

2

Nguyễn Văn Hùm

P. Trưởng phòng

humnguyen2008@gmail.com

02773821946

0949499609

3

Nguyễn Thị Kim Thoa

P. Trưởng phòng

ntkthoa.hcl@gmail.com

02773706915

0852114779

4

Nguyễn Kim Đoan

Chuyên viên

kimdoandt@gmail.com

02773706915

0932908995

5

Nguyễn Thanh Nhàn

Chuyên viên

ntnhan.hcl@gmail.com

02773821946

0907893206

6

Hồ Minh Thúy

Chuyên viên

hominhthuy76@gmail.com

02773822172

0817820739

7

Võ Ngọc Hảo

Chuyên viên

vongochao1987@gmail.com

02773706915

0949693935

8

Ngô Văn Dỡ

Chuyên viên

Chudonv06012020@gmail.com

02773706915

0946457817

           
           

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

1

Đinh Hoàng Hải

P.Trưởng phòng

dinhhoanghaivhtt@gmail.com

2773822202

0947777017

2

Nguyễn Thanh Khiêm

Chuyên viên

nguyenthanhkhiem1969@gmial.com

2773822202

0913795034

3

Bùi Thị Kim Uyên

Chuyên viên

btkuyen1978@gmail.com

2773822202

0944095572

4

N. Thị Kim Hoàng

Chuyên viên

hoang.hcl@gmail.com

02773821688

0765039453

5

Võ Thanh Trực

Chuyên viên

trucvt159753@gmail.com

2773822202

0888588389

6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

1

Nguyễn Chí Tâm

Trưởng phòng

tamqldahcl@gmail.com

2773822000

0982855933

2

Lương Ngọc Dũng

P.Trưởng phòng

luongngocdung1979@gmail.com

2773822000

 

3

Trần Thanh Hùng

Chuyên viên

tranthanhhung675966@gmail.com

2773821565

0913675966

4

Nguyễn Thị Kim Thanh

Chuyên viên

ntkthanh1966@gmail.com

2773822000

0916900109

5

Trần Phước Hải

Chuyên viên

tphai1964@gmail

2773821565

0937150692

6

Nguyễn Thị Hoàng Thi

Chuyên viên

thigiaothong@yahoo.com.vn

2773822000

0932997271

7

Phạm Nguyễn Phượng Loan

Chuyên viên

pnploan29@gmail.com

2773822000

0983989987

8

Phạm Thanh Điền

Cán sự

phamdien1983@yahoo.com.vn

2773821565

0976270373

9

Nguyễn Tú Trinh

Chuyên viên

ngtutrinh183@gmail.com

2773822000

0932828001

Phòng Tư pháp huyện

1

Lê Văn Hùng

Trưởng phòng

lvhungmyhiep@gmail.com

02773822661

0913140553

2

Nguyễn Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

tuantphcl@gmail.com

02773822661

0983158919

3

Trần Văn Bé Hai

Chuyên viên

haitphcl@gmail.com

02773822661

0946477999

4

Nguyễn Thị Phụng

Chuyên viên

nguyenthiphunglhpn@gmail.com

02773822661

0942852993

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

1

Nguyễn Thành Vẹn

Trưởng phòng

thanhvencaolanh@gmail.com

02773822068

0919460888

2

Nguyễn Kim Nương

P.Trưởng phòng

nknuong@gmail.com

02773822068

0939660056

3

Trần Văn Bằng

Chuyên viên

tvbanghcl@gmail.com

02773822068

0918855873

4

Phan Thị Kim Yến

Chuyên viên

kimyendongthap1980@gmail.com

02773822400

0768107439

5

Võ Phạm Duy

Chuyên viên

duytnmthcl@gmail.com

02773822068

0919840040

6

Đào Văn Nhựt

Chuyên viên

daovannhut23687@gmail.com

02773822068

0939434557

7

Bùi Thành Luân

Chuyên viên

btluan34@gmail.com

02773822068

0972892167

8

Dương Thành Tâm

Chuyên viên

duongthanhtamthitran@gmail.com

02773822068

0917555117

9

Trần Quốc Hậu

Chuyên viên

haudc2312@gmail.com

02773822068

0976268281

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

1

Trương Việt Long

Trưởng phòng

longtruongviet@gmail.com

02773.822397

0852.030.401

2

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

P.Trưởng phòng

mytiennguyen190@gmail.com

02773.822143

0988.431.127

3

Nguyễn Thị Kim Yến

Chuyên viên

ntky.tckh.hcl@gmail.com

02773.822382

0949.66.55.75

4

Phan Thị Mạnh Khương

Văn thư

ptmkhuong@gmail.com

02773.822397

0911633259

5

Huỳnh Thị Thuý Vân

Chuyên viên

thuyvanketoan@gmail.com

02773.822143

0974763837

7

Nguyễn Ngọc Hằng

Chuyên viên

ngochang1981.h@gmail.com

02773.822143

0939.611.859

8

Nguyễn Thị Thanh Nghị

Chuyên viên

thanhnghi.hcl@gmail.com

02773.822143

0906.712.782

9

Đặng Văn Nhân

Chuyên viên

dvnhan.hcl@gmail.com

02773.822397

0913757856

10

Lê Trọng Nhân

Chuyên viên

ksnhan39@gmail.com

02773.822397

0961234957

Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện

1

Võ Trung Kiên

Trưởng Phòng

trungkientht@gmail.com

2773821134

0984068310

3

 Lương Quốc Hùng

Chuyên viên

luongquochung1975@gmail.com

2773821134

0907335606

4

Nguyễn Anh Thư

Chuyên viên

nathu80@gmail.com

2773821134

0913878039

5

Nguyễn Văn Trở

Chuyên viên

vantro.hcl@gmail.com

2773821134

0939637053

6

Nguyễn Phú Cần

Chuyên viên

nguyenphucan83@gmail.com

2773821134

0939344379

7

Lê Thị Cẩm Thuận

Chuyên viên

thuanlecaolanh@gmail.com

2773821134

0917939319

Thanh tra

1

Đoàn Thanh Liêm

Chánh Thanh tra

dtliem@gmail.com

02773822227

0907 810 689

2

Huỳnh Trung Kiên

P.Chánh Thanh tra

htkien.hcl@dongthap.gov.vn

02773822227

0909 865 595

3

Võ Phước Minh

P.Chánh Thanh tra

minhcthidico@gmail.com

02773822227

0909 141 019

4

Huỳnh Thị Thuý Vân

Cán sự

thuyvanketoan@gmail.com

02773822227

0917 581 939

5

Trịnh Thuý Vân

Chuyên viên

trinhthuyvan910@gmail.com

02773822227

0396 994 043

Phòng Y tế huyện

1

Huỳnh Đức Trường

Trưởng Phòng

thshuynhductruong@gmail.com

02773822203

0908521487

2

Đoàn Hữu Tân

P.Trưởng Phòng

doanhuutan09@gmail.com

02773822203

0908524557

3

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

kimthoa658@gmail.com

02773822203

0907800405

4

Thái Hữu Lộc

Cán sự

huulocdt2018@gmail.com

02773822203

0917139078

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

1

Phạm Thị Xuân Mai

Trưởng phòng

xuanmai.cdcl@gmail.com

02773.822296

0913947827

2

Lê Ngọc Tài

Phó Trưởng phòng

lengoctai.999@gmail.com

02773.822374

0914882239

3

Mai Thị Nữ

Chuyên viên

maithinu10@gmail.com

02773.820989

0939.373.960

4

Nguyễn Văn Hoàng Hạnh

Chuyên viên

phonggddthcl@gmail.com

02773.820139

0913.848.189

5

Trần Lý Hoàng Thiện

Chuyên viên

tlhthien.pgdhcl@gmail.com

02773.820139

01267.181.797

Phòng Lao động - TB&XH  huyện

1

Thái Văn Lộc

Trưởng Phòng

thaivanlocphonglaodong@gmail.com

02773822142

0913612059

2

Đặng Văn Việt

Phó Trưởng Phòng

vietphonglaodong@gmail.com

02773822142

0918779943

3

Nguyễn Thị Mộng Thu

Phó Trưởng Phòng

ntmthu@gmail.com

02773822142

0913616998

4

Lê Quang Tùng

Chuyên viên

tunglequang77@gmail.com

02773822142

0917221717

5

Nguyễn Đình Hoàng Thụy

Chuyên viên

phong.ld.tbxh.hcl@gmail.com

02773820242

0944884548

6

Nguyễn Hồng Kim Ngân

Chuyên viên

kimngan.tpcl@gmail.com

02773822142

375592307

7

Đinh Thị Bé Tám

Chuyên viên

dinhtam2301@gmail.com

02773820242

0917424967

Danh mục chính Menu