Xuất bản thông tin

null Hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính

Cải cách hành chính Tin tức

Hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính

Chiều ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Cao Lãnh đã tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và phương hướng triển khai nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Đến dự có lạnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đặt trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ Văn phòng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Thế Hồng Trung – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2022, qua đó phân tích những tiêu chỉ chưa đạt điểm hoặc bị Hội đồng thẩm định chấm trừ điểm để khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: công tác chỉ đạo điều hành đạt 13,99/14 điểm; cải cách thể chế đạt 1,5/3 điểm; cải cách hành chính đạt 11,2/19 điểm; cải cách chế độ công vụ 4/6 điểm; cải cách tài chính công 3,38/4 điểm; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 5,936/13,5 điểm ; tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội đạt 3,82/4 điểm.

Tại hội nghị các thành phần tham dự đã phân tích, làm rõ những chỉ số bị giảm điểm, chỉ số chưa đạt theo thang điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Hồng Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu; khắc phục các hạn chế khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; có thay đổi, chuyển biển về nhận thức trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với cán bộ có những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho người dân; kịp thời tham mưu giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Minh Tâm