Xuất bản thông tin

null Thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Ngày 05/10/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh ban hành Thông báo số 170/TB-UBND về Thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021: