Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Lịch làm việc từ 24-30/8/2020

Lịch làm việc Chi tiết bài viết

Lịch làm việc từ 24-30/8/2020

Thứ/ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai

24/8

- Chào cờ

07h00

Sân cờ

- Tất cả CBCC

- Dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

07h30

Hội trường A

KDL Mỹ Trà

- Đ/c Tuyến

- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng

08h00

Phòng làm việc

CVP

- LĐVP, Trưởng, Phó phòng

- Dự buổi làm việc các Quỹ tài chính ngoài ngân sách về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

14h00

VP.UBND Tỉnh

- Lãnh đạo Ban KT-NS

Thứ ba

25/8

- Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (02 ngày)

07h00

Thị ủy

Hồng Ngự

- Đ/c Dũng

- Họp Đảng ủy

14h00

Phòng họp

VP.HĐND

- Các đ/c Đảng ủy viên

Thứ tư

26/8

Thứ năm

27/8

- Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (02 ngày)

07h30

UBND

H.Lấp Vò

- Đ/c Dũng

- Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (02 ngày)

09h00

UBND

H. Tháp Mười

- TT/HĐND

Thứ sáu

28/8

- Họp lệ Thường trực HĐND tháng 8

08h00

Phòng họp

VP.HĐND

- TT/HĐND, các Ban, LĐVP, Trưởng, Phó các phòng

- Dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở

13h30

Trường Chính trị

- Đ/c Đức, Châu, Huy, Ngạn, Nhuận

- Thảo luận dự toán thu, chi NSNN năm 2021

15h00

Trung tâm DVTC

- Đ/c Châu, Nhuận

Bổ sung:

- Dự họp trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp Tỉnh

08h00

Hội trường

VP.ĐĐBQH

- TT/HĐND, LĐVP

Thứ bảy

29/8

Bổ sung:

- Trao tủ sách khuyến học

06h30

X. Phương Thịnh

H. Cao Lãnh

- Đ/c Hiếu

Chủ nhật

30/8