Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Lịch làm việc từ 31/8-06/9/2020

Lịch làm việc Chi tiết bài viết

Lịch làm việc từ 31/8-06/9/2020

Thứ/ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai

31/8

- Chào cờ

07h00

Sân cờ

- Tất cả CBCC

- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng

08h00

Phòng họp

- Đ/c Dũng, LĐVP, Trưởng, Phó phòng

- Ban KT-NS khảo sát tình hình hoạt động và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND Tỉnh về lĩnh vực các danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Tỉnh

08h00

TX. Hồng Ngự

- TT/HĐND, Ban KT-NS, đại diện lãnh đạo Ban VH-XH, Pháp chế, Văn phòng

14h00

H. Thanh Bình

Thứ ba

01/9

- Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

06h30

NTLS Tỉnh

- TT/HĐND

- Ban KT-NS khảo sát tình hình hoạt động và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND Tỉnh về lĩnh vực các danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Tỉnh

08h00

TP. Sa Đéc

H. Lấp Vò

- TT/HĐND, Ban KT-NS, đại diện lãnh đạo Ban VH-XH, Pháp chế, Văn phòng

14h00

H. Tháp Mười

Thứ tư

02/9

Nghỉ lễ 02/9

01 ngày

- Tất cả CBCC

Thứ năm

03/9

- Ban KT-NS giám sát tình hình hoạt động và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND Tỉnh về lĩnh vực các danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Tỉnh

14h00

Qũy Đầu tư

phát triển

- TT/HĐND, Ban KT-NS, đại diện lãnh đạo Ban VH-XH, Pháp chế, Văn phòng

Thứ sáu

04/9

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (đột xuất)

07h30

VP.TU

- Đ/c Dũng

- Dự họp báo các ban và cơ quan của Tỉnh ủy

13h30

VP.TU

- Đ/c Châu

Thứ bảy

05/9

Chủ nhật

06/9