Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Lịch làm việc từ 21-27/9/2020

Lịch làm việc Chi tiết bài viết

Lịch làm việc từ 21-27/9/2020

Thứ/ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai

21/9

- Chào cờ

07h00

Sân cờ

- Tất cả CBCC

- Tiếp công dân định kỳ tháng 9

07h30

Phòng TCD

- Đ/c Tuyến, Huy, L.Tâm, Nghiệm

- Dự Hội thảo Đại biểu dân cử khu vực phía Nam với các vấn đề Dân số mới nổi

01 ngày

TP.HCM

- Đ/c Đức

- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng

08h00

Phòng làm việc

CVP

- LĐVP, Trưởng, Phó Phòng

- Họp lệ chi bộ 3

14h00

Phòng họp

VP.HĐND

- Đảng viên chi bộ 3

Thứ ba

22/9

- Họp cho ý kiến xem xét việc thiết lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ giải quyết kiến nghị của cử tri

14h00

Huyện ủy

Châu Thành

- Đ/c Tuyến, Văn phòng

Thứ tư

23/9

- Họp lệ Thường trực tháng 9

14h00

Phòng họp

VP.HĐND

- TT/HĐND, các Ban, LĐVP, Trưởng, Phó phòng

Thứ năm

24/9

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (đột xuất)

07h30

VP.TU

- Đ/c Dũng

- Dự Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 09 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp”

02 ngày

TP. Cần Thơ

- Đ/c Hiếu, Đức

- Họp Đảng ủy

14h00

Phòng họp

VP.HĐND

- Các đ/c Đảng ủy viên

Thứ sáu

25/9

- Dự Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

14h00

HT.UBND Tỉnh

- Đ/c Dũng

Thứ bảy

26/9

Chủ nhật

27/9