TTHC - Thủ tục liên thông

 

Quyết định số 1385/QĐ-UBND-HC ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

V/v ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp – cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp – cấp Chứng chỉ hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

[ Tải văn bản ]