Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

Ứng dụng lồng nhau

Banner lịch công tác

Banner văn bản chỉ đạo điều hành

Góc nhìn

Thư gửi bà con Đất Sen Hồng

Gửi thư cho bà con Đất Sen Hồng trong lúc đang phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ...

Phóng sự

Tiếp nhận, xử lý phản ánh

Sự kiện sắp diễn ra

Xuất bản thông tin

Tỷ lệ cài đặt Bluezone đến ngày 12/8/2020

Banner đại hội XI năm 2020

Ứng dụng lồng nhau

Góc nhìn

Thư gửi bà con Đất Sen Hồng

Gửi thư cho bà con Đất Sen Hồng trong lúc đang phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ...

Phóng sự

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Thời sự tối ngày 23/9/2021

Ngày 23/9: Đồng Tháp ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19.

Thời sự tối ngày 22/9/2021

22 thg 9 2021 - 20:30:00 0 Xem

Thời sự tối ngày 21/9/2021

21 thg 9 2021 - 20:30:00 0 Xem

Thời sự tối ngày 20/9/2021

20 thg 9 2021 - 20:30:00 0 Xem

Thời sự tối ngày 19/9/2021

19 thg 9 2021 - 20:30:00 0 Xem

Sự kiện sắp diễn ra

Thông tin doanh nghiệp nhà nước

Banner quy hoạch đất - đĩa a Tân KTN

Phản hồi thông tin báo chí

Báo chí với Đồng Tháp

Phản hồi thông tin báo chí

Tiếp nhận, xử lý phản ánh

Quy định đối với lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Tiếp nhận thư của độc giả Lê Anh Hào (xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự) gửi qua Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp về chính sách hỗ t...