Xuất bản thông tin

Tuyên truyền, vận động thành lập Hợp tác xã tại huyện Tam Nông

Nội dung:

Ngày 12/9/2023, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh phối hợp với Hội Nông dân Tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Phú Cường, huyện Tam Nông tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập mới hợp tác xã tại Trung Tâm học tập cộng đồng UBND xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Có hơn 50 bà con là Tổ hợp tác, Tổ Hội Nông dân và những người dân trên địa bàn xã đến tham dự.

Tại đây, ông Lê Quang Cường - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Tỉnh đã triển khai sự cần thiết thành lập hợp tác xã; một số nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012 và điểm mới Luật HTX 2023 sửa đổi bổ sung; nội dung HTX kiểu mới; phương án sản xuất kinh doanh và các quy chế hoạt động của HTX.

Công tác tuyên truyền đã giúp nhận thức của bà con nông dân có sự thay đổi, chuyển từ tập quán sản xuất cá thể, nhỏ lẻ sang làm kinh tế tập thể; thấy được lợi ích khi tham gia HTX thông qua việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tự nguyện tham vào HTX, cùng góp vốn, góp sức xây dựng và phát triển HTX. Có thể thấy các HTX được thành lập mới không chỉ đóng vai trò tập hợp, vận động mà còn thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất còn góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, giải quyết việc làm, giảm nghèo tại địa phương./.

Hồng Vân