Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Huyện Châu Thành tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015

Ngày 04/3/2022, UBND huyện Châu Thành phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính, tham dự buổi tấp huấn gồm đại diện lãnh đạo, công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được ông Võ Hồng Vân – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn và chia sẻ các nội dung như: Quán triệt tinh thần nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Tỉnh về việc đẩy mạnh việc áp dụng, duy trì và cải tiến dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; giới thiệu về Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 về việc áp dụng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; giới thiệu về TCVN ISO 9001; mục đích và yêu cầu của việc xây dựng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; các bước để xây dựng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (Xây dựng tài liệu; Áp dụng tài liệu; Công bố phù hợp; Duy trì cải tiến dụng Hệ thống quản lý chất lượng); hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch duy trì và đánh giá nội bộ dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian qua tại đơn vị. Tại đây các đại biểu đã nắm được những nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 qua đó để giúp các đại biểu có thể áp dụng và vận hành có hiệu quả dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình áp dụng, duy trì và cải tiến tại đơn vị trong thời gian tới./.

Thành Lợi