Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 09 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 của Điện lực Châu Thành.Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực cuối ngọn Rạch Xã Hời thuộc xã Tân Phú Trung.

09/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

 Trạm Rạch Xã Hời 2

2

Khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.

09/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Bà Gọ 1

Trạm CDC Tân Phú Trung 2

3

Khu vực từ Cầu Xẻo Sâu đến cuối ngọn Xẻo Sâu thuộc xã An Khánh.

10/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Xẻo Sâu

4

Khu vực từ Cầu Cây Sộp đến cầu Sáu Hay thuộc xãAn Khánh.

10/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Trạm Sáu Hay

5

Khu vực Hội Bối đến cuối ngọn Rạch Ấp thuộc xã An Phú Thuận.

10/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Trạm  Rạch Ấp 2

Trạm Rạch Hộ Bối

6

Khu vực từ Cầu An Phú đến cuối ngọn Kênh 19/5 thuộc xã An Khánh.

11/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Nhánh rẽ Kinh 19/5

7

Khu vực từ Vàm Bà Dẫm đến Vàm Ông Công thuộc xã Phú Hựu.

11/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Trạm Ông Công

8

Khu  vực từ Vàm Bà Dẫm đến Vàm Xóm Cưởi thuộc xã Phú Hựu.

11/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Trạm Rạch Xẻo Kè

Trạm Bà Dẩm

9

Khu vực từ cầu Tân Xuân đến cuối Ngọn Rạch Cầu Khỉ thuộc xã Tân Bình.

11/5/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút

Trạm Rạch Cầu Khỉ

10

Khu vực KDC Tân Lập thuộc xã Tân Nhuận Động.

11/5/2022

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm TĐC Tân Lập

11

Khu vực từ Vàm Xẻo Nổ đến cuối Rạch Xẻo Nổ thuộc xã An Khánh và từ Vàm Xẻo Nổ đến Đình An Khánh thuộc xã An Khánh.

12/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Xẻo Nổ

Trạm An Khánh 1

12

Khu vực từ An khánh đến cuối Rạch Bà Tơ thuộc xã An Khánh.

12/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Bà Tơ

13

Khu vực từ cầu Bổn Bường đến cuối Rạch Bổn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông.

13/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Trạm Bổn Bường

14

Khu vực từ cầu Cao Lân đến cầu Ngang Cao Lân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

13/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Trạm Cao Lân 1

15

Khu vực từ UBND xã An Hiệp đến Cầu Phường 4 thuộc xã An Hiệp và Toàn bộ KCN An Hiệp thuộc xã An Hiệp.

14/5/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 475-11/3/1

16

Khu vực KDC Tân Lễ thuộc xã An Hiệp.

15/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm KDC Tân Lễ

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành