Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và giữ vững vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Huyện Châu Thành tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và giữ vững vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Ngày 30/3/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Tại hội nghị, đã công bố Quyết định số Quyết định số 231/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó, huyện Châu Thành tiếp tục giữ vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh với số điểm đạt được là 88,68 điểm, tăng 0,02 điểm so với năm 2020.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu

Với kết quả đã đạt được trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2022, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Cụ thể:

Về công tác chỉ đạo, điều hành, đã ban hành các Kế hoạch: Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai thực hiện  tác cải cách hành chính (CCHC) như: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2022 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 17/01/2022 về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính;…. và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn Huyện. Đồng Thời, UBND Huyện ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 để công bố kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

- Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND Huyện, từng cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo từng lĩnh vực phụ trách. Đến nay, đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung của kế hoạch đề ra.

- Để kịp thời kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện của các cơ quan, địa phương, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 để thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành. Dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra vào đầu Quý II.

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn Huyện một cách có hiệu quả, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên sóng phát thanh vào ngày thứ Tư hàng tuần; thường xuyên cập nhật các tin,bài viết, thông tin hoạt động cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử Huyện; chỉ đạo các cơ quan, địa phương thường xuyên viết các tin, bài viết về công tác cải cách hành chính gửi về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cải cách hành chính Tỉnh xét duyệt, đăng tin. Ngoài ra tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã có tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích.

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện. Cụ thể:

+ Mô hình “Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính” của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú.

+ Mô hình “Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền giải quyết” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ.

+ Mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp và trả kết quả tại nhà” của Ủy ban nhân dân xã An Nhơn.

+ Mô hình Xây dựng sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3” của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận.

+ Mô hình “Cấp bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật và trả kết quả tại nhà cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ.

+ Mô hình “Tiếp nhận và Trả kết quả tại nhà thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai tử, kết hợp trao thư chia buồn - xoá đăng ký thường trú – mai táng phí (nếu có) cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ.

+ Mô hình “Đăng ký hộ tịch lưu động, trả kết quả tại nhà và tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã An Phú Thuận” của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận.

Các Mô hình nêu trên thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giảm nhiều thời gian hướng dẫn, thời gian kiểm tra hồ sơ và giải quyết, trả kết quả trước hạn.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục đề ra các mô hình, sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tiếp tục duy trì trong nhóm đầu về Chỉ số cải cách hành chính trong nhóm xếp hạng thuộc huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh./.

Thành Lợi