Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Giới Thiệu Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến ngày 09 tháng 10 năm 2022 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực Cầu Ngang Xẻo Lăng thuộc xã Tân Bình.

05/10/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút

Trạm Vàm Xẻo Lăng

2

Khu vực từ Cầu Ngã Tư đến Cầu Tân Lễ thuộc xã An Hiệp.

05/10/2022

Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Trạm Tân Lễ

3

Khu vực từ Đình Tân Lễ  đến Cầu Xẻo Mây thuộc xã An Hiệp.

05/10/2022

Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Đình Tân Lễ

4

Khu vực từ Vàm Trại Quán  đến Cầu Ranh Tân Phú, từ Cầu Xã Hời đến Cầu Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung, và toàn bộ khu vực xã Tân Phú, từ Trường Mẫu giáo Tân Phú đến nhà Máy Lộc Sánh thuộc xã Phú Long.

06/10/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Huyện Hàm

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành