Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt I năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Việc làm xuất khẩu lao động

Kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt I năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt I năm 2020, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn Huyện với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp cận, nắm bắt những công nghệ tiên tiến ở nước ngoài, trở về phục vụ địa phương sau khi hoàn thành thời gian hợp tác lao động.

- Quá trình vận động người lao động phải được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng và có trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan; chú ý thông tin
chính xác về tình hình và diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 để người lao động an tâm, mạnh dạn đăng ký tham gia.

- Thực hiện vận động, giới thiệu, tuyển chọn lao động bảo đảm về số lượng và chất lượng được giao.

II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG VẬN ĐỘNG

1. Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi phối hợp Nghiệp
đoàn Kobe
tuyển 250 lao động nam, nữ.

a) Đối tượng vận động: Lao động nam, nữ, tuổi từ 19 đến 28 tuổi.

b) Điều kiện:

- Nam: cao 1m60, nặng 50kg, Nữ: cao 1m50 cân nặng từ 45 kg trở lên.

- Tốt nghiệp: Trung học cơ sở trở lên.

- Không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh có ảnh hưởng đến sức khỏe
người lao động, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe do phía Nhật Bản chấp nhận.

c) Lĩnh vực làm việc: Chế biến và đóng gói thực phẩm.

d) Thời gian dự tuyển: Vào lúc 7 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (Thứ ba).

2. Công ty TNHH Nhật Huy Khang phối hợp nghiệp đoàn Business
Fronter, Nghiệp đoàn Kyoei, Nghiệp đoàn Gunma…
tuyển 200 lao động.

a) Đối tượng vận động: Lao động Nam, Nữ có tuổi đời từ 19 tuổi đến 30
tuổi.

b). Điều kiện:

- Nam: cao 1m60, cân nặng 50kg; Nữ: cao 1m50, cân nặng 45 kg trở lên.

- Tốt nghiệp: THPT trở lên.

- Không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh có ảnh hưởng đến sức khỏe
người lao động, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe do phía Nhật Bản chấp nhận.

c) Lĩnh vực làm việc: Chế tạo vật liệu sắt, bảo trì máy, đóng gói công
nghiệp, sắp xếp hàng hóa, chế biến thực phẩm, lắp ráp điện tử….

d) Thời gian dự tuyển: Vào lúc 7giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2020 (Thứ tư).

3. Công ty TNHH Sen Đại Dương phối hợp nghiệp đoàn Tokyo
Chusho, Tokyo Kigyo, Nghiệp đoàn Cyber Net…
tuyển 150 lao động nam.

a) Đối tượng vận động: Lao động Nam tuổi từ 19 đến 30 tuổi.

b) Điều kiện:

- Nam: cao 1m60 cân nặng từ 50 kg trở lên.

- Tốt nghiệp: Trung học phổ thông trở lên.

- Không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh có ảnh hưởng đến sức khỏe
người lao động, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe do phía Nhật Bản chấp nhận.

c) Lĩnh vực làm việc: Đóng gói công nghiệp, gia công cơ khí, chế biến
thực phẩm, sản xuất vật liệu sắt, sắp xếp hành lý sân bay…

d) Thời gian dự tuyển: Vào lúc 7giờ, ngày 25 tháng 6 năm 2020 (Thứ năm).

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung

- Tuyên truyền, vận động lao động (nam, nữ) ở các xã, thị trấn có
nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản; học sinh ở các Trường trung học phổ thông đã
tốt nghiệp; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Trung
tâm Giáo dục Nghề nghiệp.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động lao động tự do, lao động chưa có việc
làm ổn định có nhu cầu tham gia đi làm việc tại Nhật Bản.

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý cho người lao động như làm hộ
chiếu, cấp lý lịch tư pháp, hỗ trợ vốn vay theo chính sách của tỉnh…

2. Thời gian, địa điểm dự tuyển

a) Thời gian:

- Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi tuyển: Lúc 07 giờ, ngày
23 tháng 6 năm 2020 (Thứ ba).

- Công ty TNHH Nhật Huy Khang tuyển: Lúc 07 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2020 (Thứ tư).

- Công ty TNHH Sen Đại Dương tuyển: Lúc 07giờ, ngày 25 tháng 6 năm 2020 (Thứ năm).

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp danh sách lao động tham gia dự tuyển gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày tuyển dụng để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cho công tác tuyển chọn.

b) Địa điểm tuyển: Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp (Số 04, đường Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở Nhật Bản.

- Phối hợp tổ chức đưa người lao động tham dự phỏng vấn theo Kế hoạch.

- Kịp thời tổng hợp, đánh giá tình hình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị
đối với công tác tuyên truyền, vận động lao động tham gia dự tuyển và báo cáo những khó khăn vướng mắc, đề xuất Uỷ ban nhân dân Huyện để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh để người dân biết, tham gia thực hiện.

3. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được hỗ trợ vay vốn đi làm
việc ở nước ngoài theo các chính sách hỗ trợ của tỉnh đã được ban hành.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện, Hội Nông dân Huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên có con, em đủ điều kiện và có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tham
gia đăng ký dự tuyển.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động đăng ký tham gia và phối hợp tổ chức đưa lao động tham gia dự tuyển, bảo đảm đủ chỉ tiêu, số lượng được giao.

- Mỗi xã, thị trấn vận động ít nhất 6 lao động nam tham gia dự tuyển của Công ty TNHH Sen Đại Dương, thời gian dự tuyển lúc 07 giờ, ngày 25/6/2020 (Thứ năm).

- Ngoài ra, vận động lao động nữ có nhu cầu thì đăng ký tham gia dự tuyển do Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi tuyển lúc 07 giờ, ngày 23/6/2020 (Thứ ba) và Công ty TNHH Nhật Huy Khang tuyển lúc 07 giờ, ngày 24/6/2020 (Thứ tư).

Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt I của huyện Châu Thành./.  xem nội dung chi tiết