Xuất bản thông tin

null Tập huấn Phần mềm Hội nghị trực tuyến

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn Phần mềm Hội nghị trực tuyến

Ngày 02/10/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện tổ chức tập huấn phần mềm Hội nghị trực tuyến cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn. Tham dự có 19 người làm công tác phụ trách thiết bị, đường truyền trực tuyến của các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã để thao tác thực hiện kết nối phần mềm, máy tính, loa, micro, máy chiếu, thiết bị hỗ trợ, đường truyền mạng máy tính để đảm bảo phục vụ cho các cuộc Hội nghị trực tuyến trong thời gian tới./.

                                                                                                   

Trí Dũng