Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện(từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện(từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021)

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 03 tháng 01 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

   Khu vực cuối ngọn Ngã Cạy thuộc xã Tân Bình.

28/12/2020

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Trạm Ngọn Ấp Đông

2

   Khu vực từ cầu Mù U đến cầu Hang Mai thuộc xã An Nhơn.

29/12/2020

Từ 08 giờ 00 đến 13 giờ 00

Nhánh rẽ Mù U Hang Mai

3

   Khu vực Xẻo Sâu thuộc xã An Khánh.

30/12/2020

Từ 08 giờ 00

đến 17 giờ 00

Nhánh rẽ Xẻo Sâu

   Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

  • Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.
  • Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.
  • Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng./.

Điện Lực Huyện Châu Thành