Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành vươn lên xếp vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Huyện Châu Thành vươn lên xếp vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh

Ngày 19/3/2021 Ủy ban nhân Tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó, huyện Châu Thành vươn lên vị trí thứ nhất về chỉ số Cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

Ảnh ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng cờ cho các địa phương dẫn đầu

Với kết quả đã đạt được trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong n ăm 2021 để tiếp tục duy trì trong nhóm đầu về Chỉ số cải cách hành chính trong nhóm xếp hạng thuộc huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Đặc biệt, UBND Huyện  tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, UBND Huyện đã ban hành các Kế hoạch: Cải cách hành chính năm 2021, ứng dụng công nghệ thông tin, cải hiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2021, kiểm tra công tác kiếm soát thủ tục hành chính năm 2021, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021,…

Về thực hiện các mô hình, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện, tiếp tục duy trì các mô hình như: Mô hình “Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính” của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú; mô hình “Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền giải quyết” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ; mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp và trả kết quả tại nhà” của Ủy ban nhân dân xã An Nhơn; mô hình Xây dựng sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3” của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận./.

            Thành Lợi