Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Chi tiết bài viết TTGDNN

Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Châu Thành

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Châu Thành.

Xét biên bản làm việc ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ban Kiểm tra hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua đó, Ban Kiểm tra hồ sơ xét tuyển đặc cách đã kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trên cơ sở đó, Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Châu Thành thông báo kết quả xét tuyển như sau:

- Tổng số hồ sơ dự xét tuyển đặc cách: 24 hồ sơ.

- Số hồ sơ đủ điều kiện tiêu chuẩn là: 23 hồ sơ.

- Số hồ sơ không đủ điều kiện tiêu chuẩn là: 01 hồ sơ.

(Đính kèm danh sách kết quả kiểm tra)

- Trường hợp̣ phát hiện có sai sót, đề nghị thí sinh phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành để kịp̣ thời điều chỉnh.

Đề nghị thí sinh dự tuyển cập nhật Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành, (địa chỉ: https://chauthanh.dongthap.gov.vn) và Trang Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện (địa chỉ: http://chauthanh.dongthap.edu.vn) để biết thêm thông tin.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.840032./.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây