Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Thiết lập cách ly y tế ngày 06/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Thiết lập cách ly y tế ngày 06/8/2021

Ngày 06/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Kết thúc - Thiết lập, cách ly y tế như sau:

1.Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối một phần tổ 09, ấp Tân An, xã Tân Bình (tại Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 07/8/2021.

Xem Quyết định!

2.Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình,  có 16 hộ, với 65 nhân khẩu (từ hộ bà Nguyễn Thị Sáng đến hộ bà Nguyễn Thị Kiều Nương).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 04/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

3. Kết thúc cách ly y tế đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ARGIBANK), chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Kết thúc cách ly y tế đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ARGIBANK), chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (tại Quyết định số 600/QD-UBND ngày 11/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 07/8/2021.

Xem Quyết định!

4. Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ khu vực Cụm dân cư và khu vực chợ Kênh Mới, ấp An Ninh, xã An Khánh

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: toàn bộ khu vực Cụm dân cư và khu vực chợ Kênh Mới, ấp An Ninh, xã An Khánh, có 197 hộ, với 546 nhân khẩu.

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 06/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

5.Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ chợ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ chợ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, có 11 hộ, với 30 nhân khẩu (từ hộ ông Kiều Phước Lợi đến hộ ông Nguyễn Hữu Hiệu).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 06/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

BBT