Xuất bản thông tin

null Tạm dừng hoạt động chợ Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tạm dừng hoạt động chợ Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo như sau:

1. Tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ Tân Phú Trung, huyện Châu Thành từ 11 giờ 00 phút ngày 14/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung triển khai đến các hộ tiểu thương kinh doanh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tạm dừng hoạt động chợ để cho Nhân dân biết.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; các hộ tiểu thương; các tổ chức, cá nhân có liên quan và Nhân dân biết để phối hợp thực hiện theo quy định./.

Xem Thông báo!

BBT