Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp huyện Châu Thành nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, các ngành và địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 để xử lý kịp thời, hiệu quả. Để công tác xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định về trình tự, thủ tục xử lý, thẩm quyền, mức phạt và các quy định khác của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Phòng Tư pháp huyện đã thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính một cách đầy đủ, toàn diện và kịp thời, tạo được sự thống nhất trong thực hiện xử lý vi phạm trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

 Các đối tượng đang tham gia đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách  xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (Nguồn Cổng TTĐT huyện Châu Thành)

Xác định được yêu cầu và tầm quan trọng của công tác này, ngoài việc nghiên cứu sâu các văn bản quy định, cũng như về xử phạt vi phạm hành chính trên từng lĩnh vực, Phòng Tư pháp còn theo dõi, nắm bắt và kịp thời tổng hợp các vướng mắc phát sinh báo cáo Chủ tịch UBND Huyện và Sở Tư pháp có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Qua đó, trong tháng Phòng thẩm định đạt chất lượng 23 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo thực hiện đúng, thống nhất các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và trong lĩnh vực y tế.

Việc nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính mà còn là cơ sở để hạn chế thấp nhất việc khiếu nại, khởi kiện phát sinh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới để sớm đẩy lùi dịch Covid-19 đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới, Phòng Tư pháp Huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tuyên truyền các mức phạt vi phạm hành chính trong phòng chống dịch, đồng thời hướng dẫn các ngành, địa phương việc xác lập hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính trên địa bàn huyện một cách kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục xử lý, thẩm quyền, mức phạt và các quy định khác của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Cẩm Thúy