Xuất bản thông tin

null Gia hạn thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 ngày 22/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Gia hạn thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 ngày 22/8/2021

Ngày 22/8/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 02C, ấp An Hòa, xã An Hiệp

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 02C, ấp An Hòa, xã An Hiệp đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2021.

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

2. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 04 thuộc ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 04 thuộc ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT