Xuất bản thông tin

null Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 14/9/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 14/9/2021

Ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 11, ấp Phú An, xã Tân Bình như sau:

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 11, ấp Phú An, xã Tân Bình đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn

BBT