Xuất bản thông tin

null [Infographic]: Quy định về giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

[Infographic]: Quy định về giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo Quyết định 1401/QĐ-UBND-HC của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19, từ 16/9, 08 huyện, thành phố khu vực phía Bắc của tỉnh sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ở mức cao, 04 huyện, thành phố phía Nam sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 282/KH-UBND quy định cụ thể về việc thực hiện giãn cách xã hội.  Mời xem các Infographic dưới đây.

  1. Quy định chung về việc thực hiện giãn cách xã hội
  2. Các biện pháp áp dụng tại vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg

Nguồn: dongthap.gov.vn

BBT