Xuất bản thông tin

null Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp nâng cao phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp nâng cao phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 23/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Công văn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp nâng cao phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, biện pháp cao hơn, Ủy ban nhân dân Huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

1.Tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên ban hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2.Các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, biện pháp cao hơn từ 00 giờ, ngày 23/9/2021. Riêng các khu vực phong tỏa, các ấp, khóm chưa là “vùng xanh” thì tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (có Danh sách kèm theo).

Giao UBND xã, thị trấn chủ động chuyển trạng thái giãn cách xã hội trong phạm vi ấp, khóm theo mức tương ứng “vùng xanh” thì theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, biện pháp cao hơn; không là “vùng xanh” hoặc “vùng xanh” nhưng để xảy ra trường hợp F0 trong cộng đồng thì theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với các khu vực thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, biện pháp cao hơn tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

a) Không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giữ khoảng cách 02m khi giao tiếp.

b) Tiếp tục dừng các hoạt động hội/họp, sự kiện không thật sự cần thiết. Các sự kiện tập trung trên 10 người trong 01 phòng phải có sự đồng ý của cấp trên trực tiếp và đơn vị tổ chức phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

c) Tiếp tục tạm dừng tất cả các hoạt động thể dục, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, đám cưới,…

d) Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, gồm: chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú (trừ trường hợp được Ủy ban nhân dân Huyện cho phép hoạt động), khu vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, karaoke, xông hơi, massage, trò chơi điện tử, gym, billiards.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng theo hình thức mang về và chỉ mở cửa buôn bán từ 06 giờ đến 11 giờ hằng ngày.

đ) Người dân hạn chế tối đa đi ra đường, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, đi khám, chữa bệnh, đi lao động, sản xuất, làm việc tại cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ không bị dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp, thật sự cần thiết khác. Khi đi ra đường phải có 01 trong các loại giấy tờ sau đây:

- Giấy đi đường do cơ quan Công an cấp theo hướng dẫn của Công an Tỉnh tại Công văn số 1409/CAT-CSGT ngày 20/9/2021.

- Giấy xác nhận kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2
trong thời hạn 03 ngày; Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với
SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày.

- Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 của cơ quan y tế. Trong đó, Giấy xác nhận đã tiêm 01 mũi được đi trong nội xã, thị trấn nơi cư trú; Giấy xác nhận đã tiêm 02 mũi được đi trong nội huyện nơi cư trú.

- Đối với người đi chợ thì thực hiện theo phương án kiểm soát việc đi chợ của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn. Có thể tổ chức phát phiếu đi chợ theo hộ gia đình (01 tuần/01 hộ gia đình sẽ có tối đa 02 phiếu đi chợ), ghi rõ địa điểm chợ, ngày giờ cụ thể được đi chợ đối với các công dân trong khu vực “vùng xanh”; các khu vực ngoài “vùng xanh” phải tiếp tục duy trì Tổ đi chợ thay.

e) Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ huyện Châu Thành đi các tỉnh, thành phố, vùng có dịch, các huyện, thành phố trong Tỉnh. Các phương tiện chuyên chở hàng hoá được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các bến đò giảm 50% số lượng khách và thực hiện giãn cách theo quy định. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Xem Chi tiết Công văn!

BBT