Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”

Ngày 23/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”. Để Phát đng Chương trình kêu gi các cơ quan, đơn v, đa phương, doanh nghip, hỗ trợ thiết bị hc trc tuyến cho các hc sinh có hoàn cnh khó khăn, thực hiện Chương trình hiệu quả, tích cực, kịp thời và hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Ảnh: Phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Đồng Tháp (Nguồn: http://thdt.vn)

Theo Kế hoạch, Đối tượng vận động, mức vận động, Hình thức vận động, Thời gian vận động, Phương thức tiếp nhận như sau:

Đối tượng vận động Nhóm 1 gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Nhóm 2 gồm các cơ sở, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài Huyện.

Mức vận động gồm Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy: 2.000.000 đồng/người; Các đồng chí Huyện ủy viên: 1.500.000 đồng/người; Các đồng chí là Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban, ngành Huyện; Bí thư Đảng ủy (không là Huyện ủy viên); Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân  các xã, thị trấn: 1.000.000 đồng/người; Công chức, viên chức, lực lượng vũ trang: mỗi người từ 01 đến 03 ngày lương; Các cơ sở, doanh nghiệp, nhà hảo tâm: tùy vào điều kiện có thể ủng hộ tiền mặt, điện thoại, máy tính mới hoặc đã qua sử dụng (còn sử dụng được).

Hình thức vận động Đối với nhóm 1: Ủy ban nhân dân Huyện triển khai bằng văn bản đến tất cả phòng, ban, ngành Huyện. Đối với nhóm 2: Ủy ban nhân dân Huyện gửi Thư ngỏ đến các cơ sở,  doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Thời gian vận động: Từ ngày 22/9/2021 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Phương thức tiếp nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện làm đầu mối tiếp nhận qua các số điện thoại:  0918.467.901 (Ông Phan Thanh Long, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo); 0918.365.558 (Ông Lê Kim Thành, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo) Hoặc số tài khoản: 3713.0.1024066.00000 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành.

Các đơn vị (nhóm 1) lập danh sách đóng góp gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành.

Xem Kế hoạch!

BBT